آزادگان بهبهان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com 2018-05-24T02:44:23+01:00 text/html 2018-05-23T22:12:42+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1832 <div><br></div><div><br></div><div><br><br> <p class="imgarticle"><img title="دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان" alt="دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hhr298.jpg"></p> <p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #800080;"><strong>دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #800080;"><strong>&nbsp;</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #993300;">اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الكِرامِ بِطَوْلِكَ یا ملجأ الآمِلین.</span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #993300;">&nbsp;</span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5">خدایا روزیم كن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سلام و مصاحبت كریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان</font></p></div> text/html 2018-05-23T21:51:07+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده شهدای عملیات بیت المقدس بهبهان در یک قاب http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1831 <div>شهدای عملیات بیت المقدس<br></div><div><div style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none; position: absolute; top: -1000px; left: -1001px;">تصاویر شهدای عملیات بیت المقدس شهرستان بهبهان + تاریخ و محل شهادت<span><br><br>منبع: koocheyeshahid.ir</span><br></div></div><div><br></div><div><img src="http://bayanbox.ir/view/2884624952591686319/p-94.jpg" width="497" height="272"></div><div><br></div><div><br></div><div><p><font size="4"><strong>رفتید ولی به یاد ما می مانید&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; در خاطر سرخ لاله ها می مانید</strong><br><strong>&nbsp;سرباختگان راه عشق ای شهدا&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما رفتنی هستیم و شما می مانید</strong></font></p></div><div><div style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none; position: absolute; top: -1000px; left: -1001px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><font color="red">شهدای عملیات بیت المقدس شهرستان بهبهان (اردیبهشت و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خرداد 1361) </font></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- ابراهیم آبروشن، شهادت 20 اردیبهشت 1361 خرمشهر</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%"><font size="5"><b><span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">2- محمدباقر اسدی، شهادت 10 اردیبهشت 1361 خرمشهر</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:150%"><font size="5"><b><span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">3- عبدالنبی افرازی، شهادت 2 خرداد 1361 خرمشهر</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:72.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:-72.0pt;line-height: 150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">4- حبیب اله افروزیان، شهادت 18 اردیبهشت 1361 جبهه حمید</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:72.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:-72.0pt;line-height: 150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">5- عبداله امینی قنواتی، شهادت 20 اردیبهشت 1361 خرمشهر</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:72.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:-72.0pt;line-height: 150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">6- محمد ایقان، شهادت 20 اردیبهشت 1361 خرمشهر</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:72.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:-72.0pt;line-height: 150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">7- حمزه باز، شهادت 10 اردیبهشت 1361 محور اهواز خرمشهر</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:72.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:-72.0pt;line-height: 150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">8- مسعود پیشبهار، شهادت 21 اردیبهشت 1361 محور شادگان دارخوین</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:72.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:-72.0pt;line-height: 150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">9- محمدعلی حری، شهادت 20 اردیبهشت 1361 خرمشهر</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:72.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:-72.0pt;line-height: 150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">10- سیدجلیل حسینی زاده، شهادت 30 اردیبهشت 1361 خرمشهر</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:72.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:-72.0pt;line-height: 150%"><font size="5"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">11- سید محمد خشنودی، شهادت 20 اردیبهشت 1361 خرمشهر</span></b></font></p><font size="5"><span><br><br>منبع: koocheyeshahid.ir</span><br></font></div></div><div><br></div><span></span><div><div style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none; position: absolute; top: -1000px; left: -1001px;"><span><br>منبع: koocheyeshahid.ir</span><br></div></div> text/html 2018-05-23T21:37:16+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار رهبر معظم انقلاب با مسوولین ارشد نظام http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1829 <div><br></div><div><br></div><div><div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885305_825.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885305_825.jpg" alt="" width="502" height="335"></a></span></strong></div> </div></div><div><br></div><div><div class="top_news_title"> <div class="rutitr"><strong><span style="font-size: x-large;">رهبر انقلاب با اشاره به شش تجربه مهم اعلام کردند:</span></strong></div> <div class="title"> <h1 class="Htag"><strong><span style="font-size: x-large;"><a rel="nofollow" href="http://www.tabnak.ir/fa/news/802039/%D8%B4%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF">شش شرط جمهوری اسلامی ایران برای تداوم حضور در برجام / دشمنی آمریکا بر محور مسئله‌ای مثل اتمی نیست، بحث فراتر است / نباید مسائل کشورمان را به امری که از اختیارمان خارج است گره بزنیم / آیا ما مذاکره کردیم که آمریکا بی‌آبرو شود یا تحریم‌ها برداشته شود؟</a></span></strong></h1> </div> <div class="subtitle"> <div class="subtitle_img"><strong><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span></strong></div> <strong><span style="font-size: medium;">دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند با آمریکا تعامل بکند؛ این تجربه اول. چرا؟ برای خاطر اینکه آمریکا پابند به تعهدات خودش نیست. نگویید این‌ها کار این دولت است و کار ترامپ است. نه! دولت قبل آمریکا هم که با ما نشست و صحبت کرد؛ آن‌ها هم همین‌جور عمل کردند... به شکل دیگری نقض کردند. آن‌ها هم تهدید کردند، آن‌ها هم برخلاف تعهدات خودشان عمل کردند. این، جواب آن کسانی که بارها و بارها به ما در طول زمان می‌گفتند که آقا چرا با آمریکا مذاکره نمی‌کنید، چرا با آمریکا تعامل نمیکنید، این جوابش.</span></strong> <div class="wrapper"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> </div> </div> <div class="row md_mrg"> <div class="news_navbox"> <div class="col-md-16"> <div class="news_id_c"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="news_title">کد خبر:</span>۸۰۲۰۳۹</span></strong></div> </div> <div class="col-md-20"> <div class="news_nav news_pdate_c"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="news_title">تاریخ انتشار:</span>۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۸<span class="en_date visible-lg visible-md">23 May 2018</span></span></strong></div> </div> </div> </div> <p><strong><span style="font-size: medium;">رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگزاران نظام و عناصر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کردند: دشمنی آمریکا بر محور مسئله‌ای مثل اتمی نیست، بحث فراتر است: نظامی که قد برافراشته و نسبت به آمریکا هیچ ملاحظه‌کاری‌ای نمی‌کند و پرچم اسلام را در دست گرفته است. آمریکا با چنین نظامی عمیقاً مخالف است. آمریکا می‌خواهد مؤلفه‌های قدرت را در جمهوری اسلامی از بین ببرد.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">به گزارش «تابناک»؛ در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف و عناصر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.</span></strong></p> <div title="1" dir="ltr"> <div title="1" dir="ltr"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-36 col-ms-36 col-sm-36 showcase-content slide_vertical_padding"> <div id="owl-demo31292" class="owl-theme owl-carousel owl-rtl owl-loaded"> <div class="owl-stage-outer"> <div class="owl-stage"> <div class="owl-item cloned"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item cloned"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885300_616.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885300_616.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885261_509.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885261_509.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div><div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885265_767.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885265_767.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885267_286.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885267_286.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885268_480.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885268_480.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div><div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item active"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885270_673.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885270_673.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885271_308.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885271_308.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885272_248.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885272_248.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div></div><div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div><div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div><div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885277_693.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885277_693.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885278_884.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885278_884.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885279_180.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885279_180.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885301_202.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885301_202.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885304_688.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885304_688.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item cloned"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885300_616.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885300_616.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="owl-item cloned"> <div class="item"> <div class="row no-mrg"> <div class="col-xs-3 col-ms-3 col-sm-3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> <div class="col-xs-30 col-ms-30 col-sm-30 col-centered"> <div class="showcase-content"><strong><span style="font-size: medium;"><a rel="nofollow" title="" href="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/3/2/885305_825.jpg" target="_blank"><img class="img-responsive-news" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news_albums/802039/31292/resized/resized_885305_825.jpg" alt=""></a></span></strong></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="my_controls3"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> </div> </div> <div class="wrapper"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></div> </div> </div> </div> <p><strong><span style="font-size: medium;">گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در این دیدار به شرح زیر است:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">از اول انقلاب تا امروز، آمریکا انواع دشمنی‌ها را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی انجام داده است و انواع کارهای سیاسی،‌ اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی را علیه جمهوری اسلامی سازماندهی کرده است.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;">همه‌ی این کارها هم هدفش «براندازی» بود و این کلمه که تکرار می‌شود، چیز جدیدی نیست. همه‌ی این توطئه‌ها هم شکست خورده؛ شما جمهوری اسلامی را مقایسه کنید که بعد از ۴۰ سال با توانایی‌های گوناگون دارد حرکت می‌کند و پیش می‌رود. و همه‌ی این‌ها شکست خورده ... مثل گربه‌ی معروف داستان تام و جری؛ و باز هم شکست خواهد خورد. ما در شکست دشمن شک نداریم و هرکس که با معارف اسلامی آشنا باشد این را می‌داند.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;">رئیس جمهوری کنونی آمریکا هم سرنوشتی بهتر از اسلافش مانند بوش و نئوکان‌ها و ریگان نخواهد داشت و در تاریخ گم خواهد شد.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="transparent img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" alt="*">&nbsp;مقدمه‌ی هر تصمیمی این است که ما به تجربه‌های گذشته‌ی خودمان مراجعه کنیم؛ "من جَرّب المُجرّب حَلّت به النّدامة" اگر از تجربه‌ها درس نگرفتیم قطعاً ضرر خواهیم کرد.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;">چندین تجربه در مقابل ماست؛ من حالا چند تجربه‌ی واضح را که عرض بکنم همه تصدیق خواهید کرد. این‌ها، هم برای تصمیم‌گیری امروز ما مهم است هم برای آیندگان مهم است:</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;"><span class="emoji-outer emoji-sizer"><span class="emoji-inner" title=":one:">۱.&nbsp;</span></span>تجربه‌ی اول این است که دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند با آمریکا تعامل بکند؛ این تجربه اول. چرا؟ برای خاطر اینکه آمریکا پابند به تعهدات خودش نیست. نگویید این‌ها کار این دولت است و کار ترامپ است. نه! دولت قبل آمریکا هم که با ما نشست و صحبت کرد؛ آن‌ها هم همین‌جور عمل کردند ... به شکل دیگری نقض کردند. آن‌ها هم تهدید کردند، آن‌ها هم برخلاف تعهدات خودشان عمل کردند. این، جواب آن کسانی که بارها و بارها به ما در طول زمان می‌گفتند که آقا چرا با آمریکا مذاکره نمی‌کنید، چرا با آمریکا تعامل نمیکنید، این جوابش.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;"><span class="emoji-outer emoji-sizer"><span class="emoji-inner" title=":two:">۲.&nbsp;</span></span>تجربه‌ی دوم، عمق دشمنی آمریکا با ایران است. دشمنی آمریکا بر محور مسئله‌ای مثل اتمی نیست، بحث فراتر است: نظامی که قد برافراشته و نسبت به آمریکا هیچ ملاحظه‌کاری‌ای نمی‌کند و پرچم اسلام را در دست گرفته است. آمریکا با چنین نظامی عمیقاً مخالف است. آمریکا می‌خواهد مؤلفه‌های قدرت را در جمهوری اسلامی از بین ببرد.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;">۳.&nbsp;جربه‌ی سوم این است که انعطاف در برابر این دشمن، تیغ او را کُند نخواهد کرد بلکه او را گستاخ‌تر خواهد کرد؛ همان بوش دوم در مقابل انعطاف دولت وقت، اسم محور شرارت را روی او گذاشت. اگر می‌خواهید کاری کنید که دشمنی کم شود، انجام بدهید ولی راهش نرمش و انعطاف نیست.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;"><span class="emoji-outer emoji-sizer"><span class="emoji-inner" title=":four:">۴.&nbsp;</span></span>تجربه‌ی چهارم این است که ایستادگی در مقابل آمریکا باعث عقب نشاندن او می‌شود. اینکه سازمان ملل حق غنی‌سازی ما را امروز به رسمیت شناخته، منشأش مذاکره نیست، منشأش پیشرفت ما در زمینه‌ی هسته‌ای است که این‌ها حالا به تب راضی شده‌اند.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;">۵.&nbsp;تجربه‌ی پنجم، تجربه‌ی همراهی اروپا با آمریکا در مسائل مهم است. ما بنای دعوا با اروپا نداریم اما این سه کشور نشان داده‌اند در حساس‌ترین موارد با آمریکا همراهند. حرکت زشت فرانسه در نقش پلیس بد مذاکرات هسته‌ای و کارشکنی انگلیسی‌ها در تهیه‌ی کیک زرد از این موارد بود.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;"><span class="emoji-outer emoji-sizer"><span class="emoji-inner" title=":six:">۶.&nbsp;</span></span>تجربه‌ی ششم، گره نزدن مسائل کشور به برجام و مسائل خارجی است... ما نباید مسائل کشورمان را به امری که از اختیارمان خارج است گره بزنیم.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="transparent img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" alt="*">&nbsp;نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم و از تجربه‌هایمان استفاده نکنیم و به چیزهای کم‌اهمیت دل خوش کنیم. مثلاً اینکه می‌گویند در این قضیه‌ی برجام، آمریکا از نظر اخلاقی و آبرو شکست خورده ... خب بله، اما آیا ما مذاکره کردیم که آمریکا بی‌آبرو شود یا مذاکره کردیم که تحریم‌ها برداشته شود؟ حالا هم که گفته‌اند تحریم‌های ثانویه هم برمی‌گردد. یا گفته می‌شود که رابطه‌ی بین اروپا و آمریکا شکرآب شده ... مگر برای این مذاکره کردیم؟ البته اروپا مخالفتی هم با آمریکا نخواهد کرد.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="transparent img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" alt="*">&nbsp;در قضیه‌ی مواجهه‌ی با برجام حتماً لازم است که عناصر سیاسی و مطبوعاتی از سرزنش یکدیگر پرهیز کنند. انتقاد منصفانه ایرادی ندارد اما اهانت و هتک حرمت نشود و دوقطبی بر اساس برجام به وجود نیاید.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;">وحدت و اتحاد و همدلی را نقض نکنیم.</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="transparent img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" alt="*">&nbsp;اعلام شروط جمهوری اسلامی ایران برای ادامه برجام با اروپا از سوی رهبر انقلاب:</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0">&nbsp;۳ کشور اروپایی در ۱۳-۱۴سال قبل یک بدعهدی بزرگی کردند در مذاکرات هسته ای سال۸۳-۸۴، قول دادند و عمل نکردند، باید ثابت کنند امروز آن بی صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت. در دو سال گذشته آمریکا بارها برجام را نقض کرده است و اروپایی ها ساکت مانده اند. اروپا باید آن سکوت را جبران کند.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0">&nbsp;آمریکا قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ را نقض کرده است؛ اروپا باید یک قطعنامه علیه نقض آمریکا، صادر کند.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0">&nbsp;اروپا باید متعهد شود که بحث موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی را مطرح نخواهد کرد.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0">&nbsp;اروپا باید با هر گونه تحریم جمهوری اسلامی مقابله کند و مقابل تحریم‌های آمریکا صریح بایستد.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0">&nbsp;اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند. چنانچه آمریکایی‌ها توانستند به فروش نفت ما ضربه بزنند، باید بتوانیم آن مقدار نفت که می‌خواهیم بفروشیم. اروپایی‌ها به‌نحو تضمین‌شده‌ای باید جبران کنند و نفت ایران را خریداری کنند.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;"><img class="img-responsive-news" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0">&nbsp;بانک‌های اروپایی باید تجارت با جمهوری اسلامی را تضمین کنند. ما با این سه کشور دعوا نداریم، اما اعتماد نداریم به آن‌ها؛ آن هم متکی است به سابقه‌شان.</span></strong><br><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای محفوظ است. وقتی دیدیم برجام فایده‌ای ندارد، یکی از راه‌هایش این است که برویم سراغ بازیافت فعالیت‌های تعطیل‌شده.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></p></div> text/html 2018-05-23T21:23:36+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده به بهانه سالگرد حماسه آزاد سازی خرمشهر http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1828 <div><br></div><div><br></div><div><br> <p class="imgarticle"><a title="خرمشهر،سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/liberation3-khorramshahr.html" target="_blank"> <img style="width: 350px; height: 261px;" title="خرمشهر،3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2133-khorramshahr.jpg" alt="خرمشهر, آزادسازی خرمشهر, سالروز آزادسازی خرمشهر"> </a></p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;">خرمشهر&nbsp; در 4 آبان 1359 به اشغال نیروهای عراقی&nbsp; درآمد</p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3<font size="4"> خرداد؛ سالروز آزادسازی خرمشهر</font></strong></p><font size="4"> </font><div class="box-note" style="box-shadow: 0px 1px 5px #1f1f99; text-align: justify;"><font size="4">مقاومت مردم خرمشهر، حماسه ای از یاد نرفتنی است؛ چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند. سوم خرداد و فتح خرمشهر، آیینه گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت مظلومانه ملت ایران است.</font></div><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><strong>مقدمه :</strong></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">روز سوم خرداد 1361 یکی از بارزترین جلوه‌های نصرالهی و یکی از مهمترین و زیباترین روزهای انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. در این روز شهر مقاوم خیز خرمشهر که پس از 35 روز پایداری و مقاومت در 4 آبان 1359 به اشغال دشمن در آمده بود، پس از 578 روز (19 ماه) ، بار دیگر توسط رزمندگان اسلام فتح شد و پرچم اسلام بر فراز مسجد جامع و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز در آمد.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><strong>عملیات آزادسازی خرمشهر</strong></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد سال 1361 بعنوان مهم‌ترین هدف عملیات بیت‌المقدس در دوره جنگ ایران و عراق توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران (به فرماندهی علی صیاد شیرازی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به فرماندهی محسن رضایی) انجام گرفت.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p class="imgarticle"><a title="خرمشهر،سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/liberation3-khorramshahr.html" target="_blank"> <img style="width: 400px; height: 263px;" title="خرمشهر،3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2134-khorramshahr.jpg" alt="خرمشهر, آزادسازی خرمشهر, سالروز آزادسازی خرمشهر"> </a></p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;">&nbsp;آزاد سازی خرمشهر در حقیقت یکی از اهداف عملیات بیت‌المقدس بود</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><font size="4">در پی آغاز عملیات بیت‌المقدس در نیمه شب دهم اردیبهشت سال ۱۳۶۱ چند هدف عمده استراتژیک و تاکتیتکی از جانب نیروهای ایرانی دنبال می‌شد این اهداف عبارت بودند از:<br><strong>• </strong>بیرون راندن نیروهای متجاوز به پشت مرزهای بین‌المللی<br><strong>• </strong>نشان دادن برتری قدرت سیاسی‌-نظامی و اجتماعی جمهوری اسلامی به عراق و حامیان او در منطقه<br><strong>•</strong> انهدام نیروهای متجاوز در منطقه بین غرب کارون تا خط مرزی<br><strong>• </strong>آزادسازی خرمشهر از اشغال متجاوزین</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">آزاد سازی خرمشهر در حقیقت از اهداف مرحله چهارم عملیات بیت‌المقدس بود. در ساعت 22:30 شامگاه شنبه، 1خردادماه 1361 ،مرحله چهارم این عملیات با اعلام رمز یامحمدبن‌عبدالله‌، از بی‌سیم فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا به واحدهای عمل‌کننده، با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز شد. در پایان این نبرد علاوه بر پایان بخشیدن به ۱۹ ماه اشغال بخشی از حساس‌ترین مناطق خوزستان و آزادسازی خرمشهر، ضربه‌ای سنگین به توان رزمی و روحیه نیروهای عراقی وارد آمد.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">در جریان آزادسازی خرمشهر حدود ۱۶ هزار نیروی عراقی کشته و زخمی شدند و همچنین ۱۹ هزار نفر نیروی عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. ایران در جریان عملیات ۲۶ روزه بیت‌المقدس که به آزادی خرمشهر انجامید ۶٬۰۰۰ کشته (۴٬۴۶۰ کشته سپاه و ۱٬۰۸۶ کشته ارتش) و ۲۴ هزار مجروح داد.</font></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="خرمشهر،سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/liberation3-khorramshahr.html" target="_blank"> <img style="width: 400px; height: 269px;" title="خرمشهر،3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2135-khorramshahr.jpg" alt="خرمشهر, آزادسازی خرمشهر, سالروز آزادسازی خرمشهر"> </a></p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="4">در جریان آزادسازی خرمشهر ۱۹ هزار نفر نیروی عراقی به اسارت درآمدند</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><strong>نتایج نظامی به دست آمده از عملیات بیت‌المقدس:</strong></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">ـ آزاد سازی 5400 کیلومتر مربع از خاک کشور اسلامی از جمله خرمشهر و تأمین 180 کیلومتر خط مرزی</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">ـ 19 هزار اسیر و 16 هزار کشته از دشمن</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">ـ انهدام 60 فروند هواپیما ، 3 فروند هلی‌کوپتر، 418 دستگاه تانک و نفربر، 30 قبضه توپ، 49 دستگاه خودرو.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">ـ غنایم به دست آمده : یک فروند هلی‌کوپتر، 105 دستگاه تانک و نفربر و 56 دستگاه خودرو.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p> <p class="imgarticle"><a title="خرمشهر،سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/liberation3-khorramshahr.html" target="_blank"> <img style="width: 400px; height: 263px;" title="خرمشهر،3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2136-khorramshahr.jpg" alt="خرمشهر, آزادسازی خرمشهر, سالروز آزادسازی خرمشهر"> </a></p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;">در جریان آزادسازی خرمشهر حدود ۱۶ هزار نیروی عراقی کشته و زخمی شدند</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><font size="4"><strong>&nbsp;پس از فتح خرمشهر</strong></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">پس از آزادسازی خرمشهر رزمندگان ایرانی در اولین اقدام خود در مسجد جامع خرمشهر نماز اقامه کردند. خبر پیروزی آزادسازی خرمشهر به سرعت پخش شد و همه ملت مسلمان ایران را غرق شادی و سرور کرد و مردم ایران با حضور در مساجد نماز شکر به جای آورده و ندای ا... اکبر سردادند.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">امام خمینی به مناسبت آزادی خرمشهر پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد. در اولین بخش این بیانیه آمده است :«<span style="font-size: 8pt;"></span>با تشکر از تلگرافاتی که در فتح خرمشهر به اینجانب شده است، سپاس بی‌حد بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت خویش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود.»</font></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="خرمشهر،سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/liberation3-khorramshahr.html" target="_blank"> <img style="width: 400px; height: 267px;" title="خرمشهر،3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر،آزادسازی خرمشهر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2137-khorramshahr.jpg" alt="خرمشهر, آزادسازی خرمشهر, سالروز آزادسازی خرمشهر"> </a></p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="4">پس از فتح خرمشهر برای اولین بار از شروع جنگ ،ایران در موضع قدرت قرار گرفت</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">در واقع فتح خرمشهر، دفاع مقدس را وارد مرحله نوینی کرد و برای اولین بار از شروع جنگ تحمیلی ایران در موضع قدرت قرار گرفت. این فتح مبین انعكاس جهانی داشت و از نظر سیاسی عراق با از دست دادن خرمشهر تكیه‌گاهش را برای مذاكره از دست داد. جنگ ایران و عراق به طور کلی به دو مقطع تقسیم می‌شود، مقطع اول مربوط به آغاز جنگ تا آزاد سازی خرمشهر است که استراتژی ایران نظامی و با هدف بیرون راندن عراق از خاک کشور بود و مقطع بعدی مربوط به پس از آزاد سازی خرمشهر است که استراتژی ایران دوگانه بود.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4"><br>آن طور که صیاد شیرازی نقل می‌کند، استراتژی پس از آزادی خرمشهر استراتژی سیاسی شد و شامل انجام یک عملیات نظامی برای تحقق صلح و با استفاده از عملیات نظامی برای آنکه بتوان از طریق دیپلماسی جنگ را تمام کرد. به عبارت دیگر تصمیم بر آن بود تا عملیات نظامی به عنوان ابزاری در خدمت دیپلماسی قرار گیرد. این استراتژی سیاسی بود ولی هدف عملیات و جنگ نبود بلکه هدف حمایت از سیاست خارجی بود.</font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></p></div> text/html 2018-05-22T22:20:05+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده پرواز پرستویی دیگر http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1827 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://mfpa.ir/sites/default/files/styles/node_image/public/image/news/azadegan_449_0.jpg?itok=zsxt_SXU" alt="" width="275" height="195"></div></div></div><p><font size="5">انا لله و انا الیه راجعون</font></p><p><font size="5">&nbsp;</font></p><p><font size="5">یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده سرافرازعلی زلفی از اردوگاه خیبر به یاران شهیدش پیوست.</font></p><p><font size="5">&nbsp;</font></p><p><font size="5">مراسم تشییع این آزاده سرافراز از جلوی درب مسجد فاطمیه در شهر ری محله بهشتی امروز ساعت ۱۰ صبح برقرار می باشد .</font></p><p><font size="5">&nbsp;</font></p><p><font size="5">علی زلفی رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس در سن ۱۶سالگی عازم جبهه شده و در عملیات والفجر مقدماتی جانباز و ۹۰ ماه به اسارت در آمد. وی روز گذشته دچار عارضه مرگ مغزی شد که پس از تایید پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری و با رضایت خانواده‌اش، ۲ کلیه و کبد این شهید به بیماران نیازمند اهدا شد. ۳۱ اردیبهشت در تقویم رسمی کشور «روز ملی اهدای عضو» نامگذاری شده است.</font></p><p><font size="5">هیات آزادگان بهبهان، ضمن عرض تسلیت به جامعه ایثارگران و خانواده آن عزیز سفرکرده از درگاه خداوند متعال برای آزاده فقید علو درجات و برای بازماندگان شکیبایی و سلامتی مسئلت می نماید.</font></p><p><br><font size="5"><img alt="" class="img-responsive" src="http://namehnews.ir/files/fa/news_albums/485334/13587/resized/resized_442981_140.jpg" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; margin: auto; padding-bottom: 15px;" width="100%"></font><br><font size="5"><img class="news_corner_image img-responsive" src="http://namehnews.ir/files/fa/news/1397/2/31/442979_320.jpg" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px; text-align: justify;" width="418" height="285" align="middle"></font></p><p><br></p><p><img alt="" class="img-responsive" src="http://namehnews.ir/files/fa/news_albums/485334/13587/resized/resized_442982_567.jpg" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto; margin: auto; padding-bottom: 15px;" width="100%"><br><font size="5"></font></p></div> text/html 2018-05-21T22:33:52+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دعای روز ششم ماه مبارک رمضان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1826 <div><br><br> <p class="imgarticle"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re819.jpg" alt="دعای روز ششم ماه مبارک رمضان" title="دعای روز ششم ماه مبارک رمضان"></p> <p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #800080;"><strong>دعای روز ششم ماه مبارک رمضان</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><strong>&nbsp;بسم الله الرحمن الرحیم</strong></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #993300;">اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِیتِکَ ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِکَ &nbsp;وزَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ &nbsp;سَخَطِکَ بِمَنّکَ وأیادیکَ یا مُنْتهى رَغْبـةَ الرّاغبینَ.</span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #993300;">&nbsp;</span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5">خدایا در این روز مرا به نفس سرکشم, وامگذار تا پی طغیان و نارضایتی تو روم و مرا با تازیانه خشم و غضبت ادب مکن، مرا از موجبات ناخرسندیت, بر کنار بدار، به حق مهربانی و نعمت نوازیت، ای نهایت آرزوی مشتاقان</font></p></div> text/html 2018-05-21T22:31:54+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده رمضان در کلام معصومین http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1825 <div><br></div><div><br></div><div><div class="GImg"> <p style="text-align: center"> <img id="img0" src="https://old.aviny.com/Occasion/Islamic/Ramazan/87/images/16612010821065230225418322513124815711891159.jpg" width="239" height="179"></p></div> <p style="line-height: 200%"><font size="5" color="#000080"><strong>حضرت امام حسن (ع)</strong></font></p><font size="5"> </font><p style="line-height: 200%"><font size="5"><b><font color="#800000">ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه ، فیستبقون فیه بطاعته</font></b></font></p><p style="line-height: 200%"><font size="5"><b><font color="#800000"> الی مرضاته </font></b>.<b><font color="#666633">( تحف العقول ، ص 239 ) <br></font></b></font></p><p style="line-height: 200%"><font size="5"><b><font color="#666633"><br></font></b></font></p><font size="5"> </font><p style="line-height: 200%"><font size="5">به درستی كه خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه خلق خود ساخته تا <br></font></p><p style="line-height: 200%"><font size="5">به وسیله طاعتش به رضای او سبقت گیرند .</font></p></div> text/html 2018-05-20T22:07:33+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده رمضان در کلام مرحوم حاج آقا ابوترابی http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1823 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h1 class="title" id="page-title"><span>سخنرانی حاج‌آقا سید علی‌اکبر ابوترابی به مناسبت روزه ورستگاری در اسارت </span></h1> <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="http://mfpa.ir/sites/default/files/styles/node_image/public/image/azadeh/mfpa_11_1.jpg?itok=U06rhwZv" alt="" width="275" height="195"></div></div></div><p dir="RTL"><span style="color:#000080;"><strong><span style="line-height: 20.8px;">د<font size="4">ر تاریخ هفتم فروردین ۱۳۶۹، آغاز ماه مبارك رمضان ۱۴۱۰ این سخنرانی ایراد شد. چون در اردوگاه ۱۷، عراقی‌ها حساسیت&nbsp;</font></span><font size="4"><span style="line-height: 20.8px;">&nbsp;زیادی بر روی مسائل و فعالیت‌ها نشان نمی‌دادند، حاج آقا برخی از شب‌ها در آسایشگاه‌های مختلف می‌چرخید و به پیشنهاد و اصرار دوستان، با در نظر گرفتن شرایط، برای آنها سخنرانی می‌كرد</span></font></strong></span></p><p dir="RTL"><font size="4">بسم‌الله الرحمن الرحیم»</font></p><p dir="RTL"><font size="4">&nbsp;</font></p><p dir="RTL"><font size="4">لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. رحم‌الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.</font></p><p dir="RTL"><font size="4">ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیّیء لنا من امرنا رشدا. قد اقبل الیکم شهر‌الله بالبرکة و&nbsp;الرّحمه.</font></p><p dir="RTL"><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font></p><p dir="RTL"><font size="4">خدا به حرمت و عظمت این ماه مبارک و این ماه ضیافت الله، اعمال شما را در گذشته و در این ماه رحمت، مورد قبول درگاه اقدس حقش قرار بدهد و ما را از میهمانان راستین و برحق ذات پرودگار عالم به حساب بیاورد و خطاها و لغزشهای گذشته‌مان مورد عفو الهی قرار بگیرد و بر ایمان، تعهد، پاکی، صداقت، انسان‌دوستی و خدمت شما افزوده شود. و هر چه زودتر، از این بند، با عزت و سرافرازی رهایی یافته، به جمع پرفروغ خانواده‌های گرامیتان فروغ بیشتری ببخشید و روشنی بخش چشم آنها و هموطنان عزیز و امت اسلام شوید.</font></p><p dir="RTL"><font size="4">&nbsp;</font></p><p dir="RTL"><font size="4">توفیقی بود که امشب نصیبمان شد در خدمت آقایان باشیم. بدون شک ناشی از دعای خیرتان بود و امیدوارم که دعاهایتان مستجاب و به زودی در وطن عزیز افتخار بودن درخدمتتان نصیبمان شود.</font></p><p dir="RTL"><font size="4">&nbsp;</font></p><p dir="RTL"><font size="4">وقتی در اسارت هستید، باید با همت بلند و برقرار کردن رابطه‌ای حسنه بین خودمان و برادران عراقی، هرچه بیشتر و هرچه‌ زودتر ، از آرامش، آسایش، سلامتی و امنیت بیشتر روحی برخوردار شوید.</font></p><p dir="RTL"><font size="4">&nbsp;</font></p><p dir="RTL"><font size="4">&nbsp;ما معتقدیم که ماه مبارک رمضان ماه رحمت و آمرزش و ماهی است که مسلمین به ضیافت و میهمانی ذات اقدس پروردگار عالم دعوت شده‌اند. ماهی است که به ظاهر با گرسنگی و تشنگی و محرومیت از نعمت‌های پروردگار عالم همراه است. آیا بهتر نبود در این ماه، مائده‌ای و نعمتی بیشتر از آسمان نازل بشود و انسان‌ها از نعمت بیشتر برخوردار شوند و عیش و نوش و خوشی بیشتر داشته باشند؟</font></p><p dir="RTL"><font size="4">.... ادامه دارد....<br></font></p></div> text/html 2018-05-20T21:57:44+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1822 <div><br></div><div><br></div><div><br><br> <p class="imgarticle"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re817-1.jpg" alt="دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان" title="دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان"></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #800080;"><strong>دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #800080;"><strong>&nbsp;</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #800000;">اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَكَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِكَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِكَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین.</span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5"><span style="color: #800000;">&nbsp;</span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5">خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان و قرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستان نزدیكت به مهربانى خودت‌ اى مهربان‌ترین مهربانان.</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">&nbsp;</font></p></div> text/html 2018-05-20T21:50:57+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده اسوه های پایداری یا ستارگان بیبهو قسمت اول http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1821 <div><br></div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی دهقان پیر متولد </span></b><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">1344</span></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیپ امام حسن مجتبی علیه اسلام</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">گردان :بدر</span></b><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرمانده گردان: شهید محمد شعبانی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">گروهان شهید مسعودفر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فرمانده گروهان : پاسدار آزاده رضا محسنی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تاریخ اسارت 1361/11/19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاریخ آزادی 1369/6/1 &nbsp;&nbsp; </span></b><br><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><br><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/yw0e_img-20180520-wa0025[1].jpg" alt="http://uupload.ir/files/yw0e_img-20180520-wa0025[1].jpg" width="501" height="375"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA; mso-no-proof:yes"> </span><b><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نشسته نفر سوم از چپ علی دهقان پیر اردوگاه رومادیه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی دهقان پیر در آبادان متولد شد. پدرش اصالتا بهبهانی بود که بخاطر مسائل کاری به آبادان رفته بود. او در پالایشگاه آبادان کار می کرد. علی در خانواده ای پرجمعیت بزرگ شده بود. خانواده ای 12 نفره که به خاطر شغل پدر در طبقه متوسط جامعه جای می گرفتند. دوران ابتدایی در دبستان دکتر اقبال آبادان درس خواند و بعد از پایان دوره ابتدایی ، به مدرسه راهنمایی چهارم آبان (دکتر شریعتی) رفت تا دوره راهنمایی را در این مدرسه سپری کند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">12 ساله بود که موج عظیم حرکت های مردمی ملت ایران علیه نظام شاهنشاهی به اوج خود رسید و علی نیز مانند سایر همسالان خود وارد صحنه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مبارزه شد. و از همان زمان عشق به امام خمینی رهبر کبیر انقلاب را در دل خود جای داد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حضور در راهپیمایی ها و درگیری های خیابانی حداقل کاری بود که از این نوجوان 12 ساله برمی آمد. اما حضور برادر بزرگترش در امور انقلاب و پخش اعلامیه ها و دعوت جوانان به حضور در راهپیمایی ها و تظاهرات خیابانی بسیار چشمگیر تر بود. همین امر باعث می شد تا علی نیز در کنار او به فعالیت بپردازد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شروع جنگ تحمیلی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با پیروزی انقلاب علی هم همانند دیگرهم سن و سالان خود به ادامه تحصیل پرداخت. از این زمان تا شروع جنگ که تقریبا آبادان روز های آرامی را داشت خیلی به طول نیانجامیدواین دوران آرام و امن خیلی زود تبدیل به ناآرامی گردید . </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">روزهای آخر شهریور سال 59در حال سپری شدن است. آبادان ،خرمشهر و شهرهای مرزی دیگر آبستن حوادثی سخت و خشن است. درگیری های مرزی مدتی است که وجود دارد اما کسی تصور نمی کرد که این درگیری های مختصر به نبردی طولانی بینجامد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی دهقان پیر همانند همه نوجوانان دیگر وطن در فکر فردایی است که با بازگشایی مدارس زنگ شور و شوق و زندگی جدید تحصیلی به صدا در خواهد آمد هرکس به نوعی وسایل مدرسه را برای فردا آماده کرده اند اما ناگهان غرش توپخانه ها و هواپیما های جنگی ارتش بعثی عراق آرامش کشور را برهم می زند و پرده ای از دود و آتش آبادان را در بر می گیرد. همه چیز به هم می ریزد. دانش آموزان به جای قلم سلاح به دست می گیرند تا از حیثیت ، سرزمین ،آرامان ها و نوامیس خود دفاع کنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی همانند نوجوانان دیگر احساس می کردند که باید در مقابل دشمن ایستادگی کرد. تقریبا روز سوم مهر کار به جایی رسید که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خروج از آبادان آغاز شد. علی و خانواده اش تا ده مهر ماه در آبادان ماندند اما کار به تدریج بسیار سخت شد. لذا روز ده مهر ماه به همراه خانواده از آبادان خارج شده و به بهبهان بازگشتند و در محله قدیمی خود در جوار مسجد اباذر ساکن شدند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">از همان ابتدای ورود علی با حضور در مسجد اباذر در برنامه های<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فرهنگی و معنوی شرکت می کرد. و برخی آموزش های ابتدایی نظامی را در مسجد و یا بسیج تجربه نمود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حضور در جبهه نبرد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در سال اول و دوم جنگ علی به دلیل سن کم نمی توانست در جبهه حاضر شود با وجود تلاش زیادی که کرده بود نتوانسته بود که برای عملیات بیت المقدس و رمضان نظر مساعد خانواده را جلب کند. شکست حصر آبادان و آزادی خرمشهر برای علی و خانواده اش که مدت ها در این شهر زندگی می کردند بسیار خوشحال کننده بود. آن ها احساس می کردند که فرزندی دوباره به آغوش خانواده برگشته است. با این وجود او دست از تلاش برنداشت تا اینکه با وساطت برادر بزرگتر توانست با جلب رضایت پدر ، جهت حضور در عملیات والفجر مقداماتی به این مهم دست یابد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">عملیات والفجرمقدماتی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی به همراه گردان بهبهان مدتی پیش از عملیات به منطقه شوش اعزام شد. او در مورد عملیات والفجر مقدماتی و شرایط خاص جبهه های نبرد در آن زمان می گفت:« عملیات والفجر قبل از شروع لو رفته بود و دشمن آمادگی کامل داشت . طولانی شدن روزهای قبل از عملیات باعث شده بود حتی در بهبهان، بنا به شنیده ها، زنان در شهید آباد در هنگام حضور بر قبور شهدا بنشینند و در مورد محل عملیات و موقعیت نیروهای رزمنده و... سخن بگویند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهادت سرداران بزرگ قرارگاه کربلا، دکتر مجید بقایی و حسن باقری، نیز تاثیر منفی خود را بر عملیات نهاده بود.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به هرحال با این شرایط خاص عملیات وافجر مقدماتی در شامگاه 17بهمن سال 1361 آغاز شد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی به همراه گردان ... به عنوان پشتیبان گردان انشراح از امیدیه وارد عمل می شوند. خودش می گفت:« حرکت از ساعت 11 شب شروع شد و تا نماز صبح ادامه داشت. نزدیک اذان صبح به محل مورد نظر رسیدیم. گردان انشرا ح <a name="_GoBack"></a>خط را شکسته بود. ما از دوکانال اولیه گذشتیم .اما خیلی زود متوجه شدیم که عراقی ها عمدا خط را باز گذاشته بودند تا ما در محاصره قرار بگیریم. لذا به ما فرمان عقب نشینی داده شد اما کار برای ما مشکل بود. هنگام عقب نشینی دچار پراکندگی شدیم . ما حدود هشت نفر بودیم که مسیر را اشتباه رفتیم. و دیگر امکان برگشت نداشتیم. تاروز 19 بهمن در همان محل بودیم. تصمیم داشتیم که صبح روز نوزدهم بعد از اذان صبح و با روشن شدن هوا مسیر اصلی را پیدا کنیم و برگردیم اما صبح روز نوزدهم به کمین دشمن خوردیم. و به این ترتیب به اسارت دشمن درآمدیم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اولین برخوردهای دشمن</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی دهقان پیر در مورد اولین برخوردهای دشمن می گفت:« ما انتظار برخورد نرم و دوستانه ای از آن ها نداشتیم. طبیعی بود که در خط مقدم برخورد ها تند باشد. اما در ابتدا مشکل خاصی نبود اما هرقدر که از خط مقدم دور تر می شدیم برخورد ها خشن تر و غیر انسانی تر می شد. تا اینکه به سنگری معروف به سنگر تانک رسیدیم در آنجا همه چیز رنگ خشونت به خود گرفت حتی بعضی ها قصد کشتن ما را داشتند. به ما آب و غذا نمی دادند. تشنگی و گرسنگی و سرمای هوا امان ما را بریده بود. تا اینکه هنگام غروب ما را به شهر العماره<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>منتقل کردند و در مدرسه ای که ظاهرا اولین محل استقرار اسرای پشت جبهه بود منتقل شدیم.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شب اول در همین مکان سپری می شود. ثبت نام اولیه صبح همان روز انجام می شود و ظهر روز بیست بهمن اسرا را از العماره به طرف بغداد حرکت دادند .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خاطره شنیدنی از مناظره یک نظامی عراقی با نوجوان ایرانی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در زندان العماره یکی از نظامیان عراقی از نوجوان ایرانی پرسید که گردان شما چند نفر بودند. نوجوان اسیر گفت بیش از 300 نفر. گفت چند نفر تخریب چی داشتید؟ رزمنده نوجوان پاسخ داد بیش از 300 نفر!! نظامی عراقی با عصبانیت پرسید یعنی همه شما تخریب چی بودید . در گردان هیچ پست دیگری وجود نداشت؟ جوان ایرانی با آرامش گفت چرا هرکس وظیفه خود را انجام می داد اما پشت میدان مین که می رسیدیم همه گوش به فرمان بودیم تا با فرمان فرمانده خود ، روی مین برویم و راه را باز کنیم.!!!! خشم نظامی عراقی برافروخته شده بود اما سعی می کرد خودش را کنترل کند. بعد پرسید اصلا کشور شما چقدر جمعیت داره؟ پاسخ داد که حدود 40 ملیون نفر . نظامی عراقی گفت از این جمعیت چند نفر رزمنده هستند؟ نوجوان رزمنده پاسخ داد 40 میلیون نفر !!!! گفت یعنی همه شما رزمنده هستید هیچ شغل دیگری ندارید؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نوجوان: داریم هرکس شغل خود را دارد اما به محض فرمان امام همه شغل خود را رها کرده و رزمنده می شوند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نظامی عراقی با شنیدن این جواب با عصبانیت تمام به صورت نوجوان ایرانی کوبید. و آنجا را ترک کرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این مطلب روحیه ما را بسیار بالا برد. و ضعف روحی دشمن را برای ما بیشتر آشکار کرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نمایش در بغداد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی دهقان پیر در مورد حضور در بغداد با بغضی خاص سخن می گفت:«وارد بغداد که شدیم در سالن کوچکی جای گرفتیم. سالن کاملا محصور بود. تشنه و گرسنه بودیم. حتی پنجره ها جوری بسته بود که هوا هم جریان نداشت. اغلب بچه ها هم مجروح بودند. یکی از بچه ها با پوتین نظامی خود شیشه را شکست تا هوا وارد اتاق شود. سپس همه بچه ها با سردادن شعارهای عربی و فریاد زدن ، سربازان دشمن را متوجه خود کردند. افسر عراقی بعد از این ماجرا وارد شد و گفت :« پنج نفر پنج نفر بیایید تا شما را ببریم و اعدام کنیم!!» ما تجربه نداشتیم و در وحله اول باورمان شد که چنین اتفاقی می افتد. لذا از همدیگر خداحافظی می کردیم وهر کس سعی می کرد با دوست خود همراه باشد تا آخرین لحظات زندگی را در کنار هم باشند . اما وقتی وارد محوطه شدیم دیدم که بحث دیگری است. هر شش نفر در یک خودرو نظامی ایفا قرار می دادند و ستونی از خودروها را ایجاد کردند تا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کثرت تعداد ماشینها نشانی از پیروزی ارتش بعثی قلمداد شود . این ستون نظامی وارد شهر بغداد شد و درخیابان های شهر به گردش درآمد. تا غروب این حرکت نمایشی را ادامه دادند و در این مسیر سختی های زیادی برما وارد شد. وضعیت مجروحین بسیار اسف بار بود. هلهله و شادی جمعیت در بغداد بی اختیار مرا به یاد پایکوبی کوفیان برگرد اساری کربلا انداخت . تاریخ گاهی شباهت های زیادی پیدا می کند. اگرچه ما هرگز خود را با اسرای خاندان اهلبیت مقایسه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نمی کردیم ولی آنچه را که در روضه ها و منابر می شنیدیم اینجا به نوعی مشاهده کردیم. با رسیدن غروب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و تاریکی هوا این نمایش مضحک به پایان رسید و ما خسته و تشنه و گرسنه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به جای اول خود برگشتیم.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حرکت به سوی موصل</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یک روز بعد از این واقعه اسرا را به سوی موصل حرکت دادند. در مسیر راه سربازی به اسرا می گوید که سختی شما دیگر تمام شده و شما دراردوگاه موصل ساکن می شوید و زندگی راحتی خواهید داشت..</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ذهن اسرا این تصویر ذهن نقش بست که دوران سخت گرسنگی و تشنگی و ضرب و شتم دیگر به پایان رسیده اما علی دهقان پیر از لحظه ورود به موصل چنین یاد می کند:« نیمه های شب بود که به موصل رسیدیم .هنوز حرف های سرباز عراقی در اتوبوس را در ذهن مرور می کردیم . من نفر سوم یا چهارم بود که از اتوبوس پیاده شدم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ودر اولین برخورد درجه داری تنومند چنان سیلی محکمی به گوشم نواخت که همه حرف های سرباز قبلی را از خاطر بردم . به زمین افتادم و به محض بلند شدن دو ردیف سرباز کابل به دست را دیدم که تونل موسوم به وحشت را برای ورود ما محیا کرده بودند. سربازان بی رحمانه می زدند و ما تلاش می کردیم قسمت های ضربه پذیر خود را تا حد ممکن از این ضربات در امان نگاه داریم. شب بسیار سخت و غمباری بود. که هر گز از صفحه ذهنم پاک نشده است. تا نزدیکی های صبح این حالت ادامه داشت تا اینکه همگی اسرا در آسایشگاه های خود جا گرفتند و سربازان محل اردوگاه را ترک کردند. . » به این ترتیب مرحله دیگری از مسیر سخت اسارت برای اسرای عملیات والفجر وقدماتی به پایان رسید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پیرمردی به نام حاج حبیب صدام</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در میان اسرا پیرمردی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>حدودا 60 ساله بود به نام حاج حبیب صدام . از بچه های عرب زبان شوش بود. سربازان این عزیز را به شدت اذیت می کردند . ریشش را گرفته بودند و روی زمین می کشیدند. هم بخاطر عرب بودنش و هم بخاطر اسمش.سربازی به او می گفت : انت حرامی(تو دزد هستی) نام رییس جمهور ما را دزدی. حاج حبیب در همان حالت پاسخ داد :«رییس جمهور شما دزد است او نام مرا دزدیده چون من از او بزرگترم پس اول اسم من صدام بوده رییس جمهور شما بعد از من از این اسم استفاده کرده...» این گفته ها باعث شد که سربازان خشمگین شده و با شدت بیشتری به ضرب و شتم او پرداختند..</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در اردوگاه موصل بزرگ ترکیبی از بچه های ارتشی و بسیجی و سپاهی بود. عراقی ها یک آسایشگاه را به ارتشی ها اختصاص داده بودند و سعی می کردند که از این نام ها سو استفاده کرده و بین بچه ها اختلاف ایجاد کنند. اما حضور بزرگتر هایی که تجربه های خوبی داشتند مانع از این دسیسه دشمن می شد. هرگاه سفره وحدت انداخته می شد چیدمان بچه ها در کنار سفره به گونه ای بود که نشانی از وحدت باشد و در نهایت بچه ها دست در دست هم شعار وحدت سر می دادند. این وحدت باعث شده بود که عراقی ها مصمم شوند این حالت انسجام را به شکل دیگری برهم زنند. لذا بسیاری از افراد شناخته شده را از اردوگاه بردند. علی دهقان پیردر مورد حالت بچه ها بعد از بردن افراد شاخص اردوگاه چنین سخن می گفت:« بعد از بردن بچه ها غم و اندوهی عجیب وجودمان راگرفته بود. احساس تنهایی می کردیم بخصوص ما که سن و سال کمتری داشتیم . آرزو می کردیم ما را هم به<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>همان اردوگاه ببرند تا دوباره کنارشان باشیم. صبح روز 27 اسفند سال 62بود که مشاهده کردیم تعدادی از سربازان به سراغ ما آمدند. ابتدا فکر می کردیم می خواهتد ما را نیز از اردوگاه ببرند. همه را به وسط حیاط آوردند و آنجا یکی از افسران عراقی که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>او را ضابط ژاپنی(بخاطر شکل چشم هایش) خطاب می کردیم . به ما گفت :«<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به شما میگوییم نماز جماعت نخوانید توجه نمی کنید. هرکاری که دوست دارید انجام می دهید ، امروز درسی به شما می دهیم که هرگز فراموش نکنید. » بعد گفتند تمام لباس های اضا فی از پلیور وپالتوها را از تن خارج کنید. سپس فرمان ضرب و شتم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>صادر شد. دو ردیف سرباز ایستاده وتونل وحشت را تشکیل داده بودند و با کابل های سیاه خود به جان ما افتادند. این کتک کاری ذور تا دور<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آسایشگاه ادامه داشت . درانتهای تونل نیز سه سرباز ایستاده بودند تا کار را تکمیل کنند و هرکس که به انتهای تونل می رسید تا ورود اسیر بعدی توسط این سه نفر مورد ضرب وشتم قرار می گرفت .</span></p><img src="http://uupload.ir/files/f1f1_img_20171226_113747.jpg" alt="http://uupload.ir/files/f1f1_img_20171226_113747.jpg" class="shrinkToFit" width="480" height="640"></div><div><br></div><div><br><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-05-19T22:38:46+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1817 <div><br></div><div><br></div><div><br> <p class="imgarticle"><img title="دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان" alt="دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hhr297.jpg"></p> <p style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; color: #1f1f1f; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان</strong></span></p> <p style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; color: #1f1f1f; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;<strong style="font-size: 10pt;">بسم الله الرحمن الرحیم</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">ا<font size="5">للهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ یـا أبْصَرَ النّاظرین.</font></span></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5">&nbsp;</font></p><font size="5"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="5">خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت و بچشان در آن شیرینى یادت را و مهیا كن مرا در آنروز راى انجام سپاس‌گذاریت به كـرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه‌داریت و پرده‌پوشى خودت اى بیناترین بینایان.</font></p></div> text/html 2018-05-19T22:17:53+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده رمضان در اسارت http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1816 <div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/lfo7_img-20170711-wa0015.jpg" alt="http://uupload.ir/files/lfo7_img-20170711-wa0015.jpg" width="498" height="277"></div><div><br></div><div><font size="5">ویرانه های بجا مانده از اردوگاه موصل</font><br></div><div> <p class="MsoHeading7" dir="RTL" style="text-indent:0cm"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Eras Light ITC&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Eras Light ITC&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تبعید 15 نفر از سران اردوگاه </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></font></p> <p class="MsoBodyTextIndent3" dir="RTL" style="text-indent:0cm"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Eras Light ITC&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Eras Light ITC&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>در سومین روز از ماه مبارك رمضان در یك صبح بهاری در حالیكه ما در آسایشگاه یك به علت وحود دیوار بین ما و حیاط اردوگاه دید چندانی روی اردوگاه نداشتیم متوجه تأخیر در آمار صبح شدیم و این امر نگران كننده بود . پس از مدتی متوجه یك حركت دیگر از سوی دشمن شدیم !! 15 نفر از سران اردوگاه كه با گزارش سربازان و جاسوسان شناسایی شده بودند از آسایشگاههای خود بیرون كشیده شدند تا به اردوگاه دیگری منتقل شوند . آقایان :شیخ جلال جابریان روحانی برجسته و مسوول امور فرهنگی اردوگاه - محمود پهلوان ، مسؤول محترم اردوگاه كه حدود 6 یا 7 ماه با موفقیت تمام به بچه ها ی اسیر خدمت كرد و با برنامه های عقلانی و حساب شده تلاش كرد تا جلو ضایع شدن حق بچه ها را بگیرد . مرتضی بختیاری از بچه های اصفهان اولین مسؤول این استان و همچنین مسؤول صندوق امام اردوگاه ، اردشیر روغنی مسؤول بخش سیاسی اردوگاه و تنی چند از مسؤولین دیگر جزء اسامی مورد نظر عراقیها بودند در آن لحظه تمامی اردوگاه از این عمل عراقیها بسیار ناراحت و خشمگین بودند اما به هر حال ما اسیر بودیم و چاره ای جز صبر نداشتیم . از فردای آن روز بحث در مورد انتخاب مسؤول اردوگاه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دوباره آغاز می شد و فراز و نشیبهای زیادی باید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>طی می شد تا مسؤول جدید انتخاب شود . بردن هر فردی در اردوگاه نقصی را ایجاد می كرد كه پر كردن آن نقص بر عهدة بازماندگان بود اما مسألة انتخاب مسؤول اردوگاه به دلیل برخورد با عراقیها همیشه از حساسیت زیادی برخوردار بود . </span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:28.3pt"><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Eras Light ITC&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Eras Light ITC&quot;" lang="AR-SA">باز هم بازی شطرنجی آغاز می شد كه یك سویش اردوگاه بود و سوی دیگرش نمایندة استخبارات و یا افراد اطلاعاتی دشمن . اگر چه در این بازی همواره پیروز نهائی میدان جنود حق بودند و عراقیهای شیطان صفت سرانجام شكست می خوردند اما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در همین فاصلة اندك تا انتخاب مسؤول جدید به عراقیها فرصت می داد تا حقوق حقة ما را زیر پا بگذارند . لذا اردوگاه بیش از همه از بردن مسؤول اولش لطمه می دید . چرا كه افراد دیگر همگی دارای مسؤولیتهای <font size="4">مخفی</font> بوده اند و انتخاب جانشینی شان بدون نظر عراقی ها انجام می پذیرفت .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:28.3pt"><font size="5">نقل از کتاب سال های اسارت اثر محمد جواد اسکافی</font><br><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Eras Light ITC&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Eras Light ITC&quot;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-05-19T22:16:13+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده رمضان در کلام رهبر معظم انقلاب http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1815 <div><br></div><div><br></div><div><img alt="" src="http://mgo.tehran.ir/portals/0/Document/Ramazan/13900903_0118074.jpg" width="194" height="264"><br> <br> <p dir="RTL"><font size="5"><span style="font-size: 14px;">ماه رمضان مثل باران رحمتى است كه بر فضاى زندگى ما مى‏بارد؛ آلودگیها، زیادیها، زنگار گرفتگیها و كثافتهایى را كه به دست خود ما در محیط زندگى و در جان و دلمان پدید آمده است، مى‏شوید و فضا را مصفا و دلها را نورانى مى‏كند...<br> بزرگترین درس ماه رمضان، خودسازى است. اوّلین و مهمترین قدمِ خودسازى هم این است كه انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادى نگاه كند؛ عیوب خود را با روشنى و دقّت ببیند و سعى در برطرف كردن آنها داشته باشد.</span></font></p><font size="5"> </font><p dir="RTL"><font size="5"><span style="font-size: 14px;">10 ویژگی ماه مبارک رمضان در كلام رهبر</span></font></p><font size="5"> </font><p style="text-indent: -18pt;" dir="RTL"><font size="5"><span style="font-size: 14px;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی</strong></span></font></p><font size="5"> </font><p dir="RTL"><font size="5"><span style="font-size: 14px;">شروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است، چون ماه ضیافت الهی است، در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافتند، بر سر سفره پروردگار منّان و کریم می‌نشینند. این، غیر از سفره عام کرم الهی است که همه انسآن ها، بلکه همه موجودات عالم از آن بهره‌مندند؛ این سفره خواص و ضیافت خاصان پروردگار است.(1)</span></font></p></div> text/html 2018-05-18T22:00:20+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دعای روز سوم ماه مبارک رمضان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1814 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h1>دعای روز سوم ماه رمضان</h1><div class="GImg"><img class="js_lazy" src="http://img.tebyan.net/big/1385/07/137312475116115246242315917417461166235.jpg" style="display: inline;" width="220" height="168"></div><p><font size="5"><b>"اللّهمَّ ارزُقنی فیهِ الذّّهنَ وَ التَّنبیهَ وَ باعِدنی فیهِ مِنَ السَّفاهَةٍ وَالتَّمویهِ واجعَل لی نصیباً مِن كُلِّ خَیرٍ تُنزِلُ فیهِ بِجُودِكَ یا اَجوَدَ الاَجوَدینَ."</b></font></p><p><br></p><table dir="rtl" width="92%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td width="100%"><p>ای ‌خدا ای ‌صاحب فضل عجیب</p></td></tr><tr><td width="50%"><p>كن تو روزی اندر این ماه نجیب</p></td><td width="50%"><br></td></tr><tr><td width="100%"><p>بر من و هم بر عباد مومنین</p></td></tr><tr><td width="50%"><p>ذهن و استعداد قابل یا حبیب</p></td><td width="50%"><br></td></tr><tr><td width="100%"><p>این عطا را از ره لطف و كرم</p></td></tr><tr><td width="50%"><p>بر جمیع قابلین فرما نصیب</p></td><td width="50%"><br></td></tr><tr><td width="100%"><p>هم بیا گاهان تو ما را این زمان</p></td></tr><tr><td width="50%"><p>بر حقایق چون به هر دردی طبیب</p></td><td width="50%"><br></td></tr><tr><td width="100%"><p>دور فرما از سفاهت وز جنون</p></td></tr><tr><td width="50%"><p>لطف فرما تا شویم اكنون لبیب(1)</p></td><td width="50%"><br></td></tr><tr><td width="100%"><p>بر كمال و عقل و ادراكات ما</p></td></tr><tr><td width="50%"><p>هر زمان افزوده فرما یا رقیب</p></td><td width="50%"><br></td></tr><tr><td width="100%"><p>كن مقرر بهر من از كل خیر</p></td></tr><tr><td width="50%"><p>كاندر این مه آید از بالا نشیب</p></td><td width="50%"><br></td></tr><tr><td width="100%"><p>می‌دهیمت حق جود خود قسم</p></td></tr><tr><td width="50%"><p>یا جواد و یا كریم و یا مثیب(2)</p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-05-18T21:50:41+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده رمضان در کلام امام خمینی(ره) http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1813 <div><br></div><div><br></div><div><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/24/139702241149534814135084.jpg" class="img-responsive " alt="معنای مبارک بودن ماه رمضان در کلام امام خمینی + صوت" width="447" height="311"></div><div><p><font size="5">عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">افطار به می کرد برم پیر خرابات</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">با باده وضو گیر که در مذهب رندان</font></p><font size="5"> </font><p><font size="5">در حضرت حق این عملت بارور افتاد&nbsp;<sup>&nbsp; (امام خمینی دیوان اشعار )</sup></font> </p></div><div><br></div><div><h3> <font size="5">اصلاح باطن</font></h3><p><font size="5"> این ماه مبارک با آن همه برکاتی که دارد، ما نمی توانیم از عهده شکر یکی اش براییم ولی باید کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان که بر ما گذشت، اگر حالی پیدا شد، این حال را تا ماه رمضان دیگر نگه داریم و اگر حالی پیدا نشد متأسف باشیم و کوشش کنیم که پیدا کنیم. این هیاهوها همه رفتنی است، تمام شدنی است، آنچه که هست آنی است که پیش خود ماست، آن باقی است و با ماست و ما باید کوشش کنیم که باطن خودمان را اصلاح کنیم. </font></p><p><font size="5"> صحیفه امام، ج 20، ص53، خرداد ماه 65</font></p></div>