آزادگان بهبهان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com 2018-03-16T06:06:03+01:00 text/html 2018-03-15T19:59:24+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده جلسه ماهانه آزادگان بهبهان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1785 <font size="5">جلسه ماهانه آزادگان که براساس تقویم برنامه های هیات آزادگان بهبهان آخرین جلسه درسال جاری&nbsp; (96)میباشددرفضائی بسیارصمیمی درتاریخ 24 اسفندماه 96 درمحل امامزاده محمدباقر (ع) روستای دودونگه وبه دعوت فرزندگرامی مرحوم قدرت اله حاجی زاده (مهدی حاجی زاده ) وگرامیداشت یادوخاطره این عزیزسفرکرده وخانواده عزیزش برگزارشداین جلسه باحضور واستقبال قریب به 50 نفرازآزادگان بهبهان روبرو شد درپایان این جلسه حاج آقاصالح نژاد مسئول هیات آزادگان بهبهان ازآقای حاجی زاده وحضار تشکروقدردانی نمودند .</font><div><font size="5">هیات آزادگان بهبهان سالی توام باسلامتی وموفقیت رابرای همه مردم کشوروآزادگان عزیزازخداوندمتعال مسئلت دارد .<br><br></font><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/4zb6_img-20180315-wa0119.jpg" alt="http://uupload.ir/files/4zb6_img-20180315-wa0119.jpg" height="285" width="508"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/fpbn_img-20180315-wa0123.jpg" alt="http://uupload.ir/files/fpbn_img-20180315-wa0123.jpg" height="273" width="487"><br><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/5k66_img-20180315-wa0130.jpg" alt="http://uupload.ir/files/5k66_img-20180315-wa0130.jpg" height="283" width="502"><br><img src="http://uupload.ir/files/sb35_img-20180315-wa0122.jpg" alt="http://uupload.ir/files/sb35_img-20180315-wa0122.jpg" class="shrinkToFit" height="766" width="430"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/xb7f_img-20180315-wa0127.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xb7f_img-20180315-wa0127.jpg" height="274" width="489"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/rdps_img-20180315-wa0126.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rdps_img-20180315-wa0126.jpg" height="276" width="492"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/0dr3_img-20180315-wa0128.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0dr3_img-20180315-wa0128.jpg" height="274" width="488"><br><br><br><br></div><br> text/html 2018-03-13T19:04:50+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیداروعیادت ازبرادرآزاده عزیزاله بالیاوی http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1784 <div>&nbsp;سلام&nbsp;</div><div>جمعی ازآزادگان شهرستان بهبهان درتاریخ22 اسفندماه سال 1396 جهت عیادت ازبرادرآزاده <font color="#33cc00">عزیزاله بالیاوی</font> که به تازه گی عمل دیسک کمر انجام داده رسیده وازایشان وخانواده وی تفقد وازروند درمان ایشان اطلاع حاصل نمودندآقای بالیاوی ازاسرای عملیات خیبرمیباشد برای ایشان ازخداوندمتعال آرزوی سلامتی وشفای عاجل داریم .</div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/xaan_img-20180313-wa0037.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xaan_img-20180313-wa0037.jpg" class="shrinkToFit" height="656" width="491">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/6vfm_img-20180313-wa0041.jpg" alt="http://uupload.ir/files/6vfm_img-20180313-wa0041.jpg" height="285" width="507"></div><div><br><img src="http://uupload.ir/files/m4p9_img-20180313-wa0043.jpg" alt="http://uupload.ir/files/m4p9_img-20180313-wa0043.jpg" height="282" width="502"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/7bo5_img-20180313-wa0034.jpg" alt="http://uupload.ir/files/7bo5_img-20180313-wa0034.jpg" class="shrinkToFit" height="377" width="503"></div> text/html 2018-03-10T19:04:43+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار باخانواده شهید جواد ارفاق http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1782 <div><b>سلام&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><b>جمعی ازآزادگان بهبهان برابر برنامه هفتگی خود درتاریخ 19 اسفند ماه&nbsp; 1396 بدیدار خانواده محترم <font color="#ff0000">شهید</font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">جوادارفاق</font></span> رفتند مادراین شهیدعزیزدرقیدحیات هستند لکن متاسفانه پدرشهیددرافانی راوداع گفته انداین دیدار&nbsp; به میمنت میلاد باسعادت ومیمون حضرت فاطمه زهراء (س) وگرامیداشت روز مادروزن درفضایی صمیمی برگزارشدآنچه که دربیان خاطرات برادران شهید عیان بودرقابت درعزیمت به جبهه بود که شهیدوالامقام گوی سبقت راازدیگران ربوده ومکرربه جبهه های حق علیه باطل اعزام شده بودشهید جوادارفاق متولد 1347 بودکه درزمان شهادت 15 سال سن داشته ودرعملیات خیبر درسال 1362 بدرجه رفیع شهادت نائل آمدروحش شادوراهش پررهروباد .</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><br><img src="http://uupload.ir/files/iag2_%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82_-_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF.bmp" alt="http://uupload.ir/files/iag2_%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82_-_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF.bmp" class="shrinkToFit" height="603" width="506"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/6tsp_img-20180315-wa0136.jpg" alt="http://uupload.ir/files/6tsp_img-20180315-wa0136.jpg" height="272" width="487"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/ii72_img-20180315-wa0135.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ii72_img-20180315-wa0135.jpg" height="281" width="501"><br> </div><div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><img src="http://uupload.ir/files/lhkc_img-20180315-wa0134.jpg" alt="http://uupload.ir/files/lhkc_img-20180315-wa0134.jpg" height="267" width="476"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/pbbo_img-20180315-wa0137.jpg" alt="http://uupload.ir/files/pbbo_img-20180315-wa0137.jpg" height="284" width="506"><br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/sxi7_img-20180315-wa0133.jpg" alt="http://uupload.ir/files/sxi7_img-20180315-wa0133.jpg" height="293" width="521"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/40y4_img-20180315-wa0139.jpg" alt="http://uupload.ir/files/40y4_img-20180315-wa0139.jpg" height="289" width="516"><br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></div> text/html 2018-03-03T21:06:02+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار جمعی از آزادگان بهبهان با آزاده حاج اصغر محمد صفات http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1768 <br><font size="5">حاج اصغر محمدی صفات جانباز و آزاده سرافراز به دلیل ترکش های موجود در بدنش دچار مشکل شدیدی شده و چندین بار به پزشک مراجعه نموده.<br>جمعی از آزادگان بهبهان جهت عیادت از ایشان به منزلشان مراجعه نموده و ضمن احوالپرسی برای سلامتیشان دعا نمودند.<br></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/jvlk_img-20180303-wa0030.jpg" alt="http://uupload.ir/files/jvlk_img-20180303-wa0030.jpg" class="shrinkToFit" width="500" height="890"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/0nof_img-20180303-wa0025.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0nof_img-20180303-wa0025.jpg" width="500" height="281"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/n8t_img-20180303-wa0028.jpg" alt="http://uupload.ir/files/n8t_img-20180303-wa0028.jpg" width="501" height="281"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/ptfr_img-20180303-wa0022.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ptfr_img-20180303-wa0022.jpg" width="498" height="279"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/u3xw_img-20180303-wa0027.jpg" alt="http://uupload.ir/files/u3xw_img-20180303-wa0027.jpg" width="488" height="273"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/z16d_img-20180303-wa0034.jpg" alt="http://uupload.ir/files/z16d_img-20180303-wa0034.jpg" width="490" height="275"><br><br><br> text/html 2018-03-02T19:53:15+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده پرواز پرستویی دیگر http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1767 <br><img src="http://www.upsara.com/images/d1ke_untitled.png" alt="d1ke_untitled.png" height="399" width="515"><br><br><img src="http://www.upsara.com/images/vt5_untitled.png" alt="vt5_untitled.png" height="488" width="519"><br> text/html 2018-02-28T09:46:17+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده پرواز پرستویی دیگر http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1766 <br><img src="http://www.upsara.com/images/hsk7_untitled.png" alt="" width="521" height="548"><br> text/html 2018-02-27T21:31:29+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده به بهانه سالگرد اسارتمان در عملیات خیبر http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1765 <br><br><img src="http://uupload.ir/files/vedi_img-20180221-wa0065.jpg" alt="http://uupload.ir/files/vedi_img-20180221-wa0065.jpg" height="365" width="488"><br><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB; mso-bidi-language:FA" lang="FA">9 ا سفند 1362</span></b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>آن شب تا صبح در حالت خواب و بیداری بودیم ،چند بار با پشت جبهه تماس گرفتیم و تقاضای کمک کردیم،حدود ساعت یک و نیم شب به دلیل نبودن رمز من با زبان محلی با آقای بهروزی فرمانده ی تیپ امام حسن سخن گفتم و وضعیت روستا را تشریح کردم . اگر چه ایشان قول دادند که صبح فردا به یاری خدا با تانک به سراغ ما می آیند و در مورد عملیات همان شب سخن گفتند اما بر داشت من از سخنان ایشان چیزی جز اسارت نبود! وضعیت ما به گونه ای بود که کسی نمی توانست به کمک ما بیاید شاید هم بهروزی می خواست ما نا امید نشویم .سحر گاه همان شب عملیاتی برای در هم شکستن نیرو های عراقی مستقر در کناره های هور صورت گرفت که موفقیت آمیز نبود .صبح روز نهم اسفند هجوم وحشیانه ی تانک های عراقی به روستای البیضه آغاز شد و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مانیز علیرغم میل باطنی تصمیم گرفتیم که روستا را با یک قایق کوچک چوبی ترک کنیم .محمود بهروزی قایق را از وسط آب به کنار آورد تا ما برآن سوار شویم. گروه ما متشکل از آقایان:«ستوده،یوسفی،خادمی بوعلی،بهروزی،گلرنگی، آزادمنش،بوستانی» بود .من که به دلایل سنی و ظاهری مورد احترام دیگران بودم از بچه ها خواستم که یک به یک<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به طرف قایق بروند اما تا خودم نیامده ام سوار نشوند .</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وقتی که همه رفتند با خود اندیشیدم :«چگونه دوستان شهیدخود به خصوص اسماعیل ستوده و جواد ارفاق را در بیابان رها کنم و برگردم؟..»در این افکار غرق بودم که بچه ها سراسیمه بر گشتند و گفتند که :«خمپاره ای به قایق اصابت کرد و آن را منهدم نمود .» <br></span><br><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ما در البیضه باقی ماندیم و جنگ و گریز تا حوالی ظهر طول کشید،تا اینکه مهمات ما تمام شدو تانک های دشمن به روستا نزدیک و نزدیکتر شدندوساختمان های روستا را یکی پس از دیگری منهدم نمودند و با خاک یکسان کردند تا آن جاییکه کمتر ساختمانی در روستا دیده می شد که سر پا باشد! حوالی ساعت یازده و نیم بود که اولین نشانه های اسارت در روستا هویدا شد. ما در ابتدا با این کار موافق نبودیم اما وقتی متوجه شدیم که دیگر حتی یک گلوله ی آر-پی-جی هم برایمان باقی نمانده،به ناچار پذیرفتیم و تسلیم سرنوشت شدیم. ساعت یازده و پنجاه دقیفه بود که با اصرار محمود بهروزی اسلحه را زمین گذاشتم و به همراه او تسلیم عراقی ها شدم . ما زندگی جدیدی به نام اسارت را ازآن ساعت و آن روزآغاز کردیم.زندگی جدیدی که بیش از 77ماه به طول انجامید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نقل از کتاب سال های اسارت اثر محمد جواد اسکافی<br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><br><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/s63d_mfpa-a8_8.jpg" alt="http://uupload.ir/files/s63d_mfpa-a8_8.jpg" height="273" width="385"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%">عبدالرضا سرخه- قدرت الله ایمانیان-مرحوم حاج عباس روز خوش <br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%">لحظه اسارت در البیضه<br><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family:98WIN_CompsetB; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> </span> text/html 2018-02-27T20:37:20+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده فعالیت های هیات آزادگان بهبهان در سال 1396 http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1764 <br><br><img src="http://uupload.ir/files/dmy1_img_20160806_220456.jpg" alt="http://uupload.ir/files/dmy1_img_20160806_220456.jpg" class="shrinkToFit" height="377" width="504"><br><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/qxa3_img_20160806_220549.jpg" alt="http://uupload.ir/files/qxa3_img_20160806_220549.jpg" class="shrinkToFit" height="372" width="497"><br><br>جلسات هم اندیشی و برنامه ریزی مراسم هیات آزادگان بهبهان<br><br></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">مدیرمحترم موسسه پیام آزادگان استان خوزستان جناب آقای فاضلی نیا</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">سلام علیکم</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">احتراماٌ ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی ومجموعه همکاران آن موسسه محترم</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> ، </span><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بدینوسیله گزارشی از فعالیتهاواقدامات هیات آزادگان بهبهان درسال 1396 را</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">به اختصار جهت آگاهی وهرگونه بهره برداری لازم ارسال <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می نمائیم</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">همچنانکه مستحضریدبرنامه های هیات ، عمدتاٌ درچندبخش برنامه ریزی شده وبصورت تقویم سالانه که بتصویب اعضاء هیات می رسدبه مرحله اجراء گذاشته می شود .</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">الف) جلسات ماهانه هیات </span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">1-درتاریخ 96/1/31 درمنظقه خاییز</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">2-مراسم افطار ماه مبارک رمضان در شب میلاد کریم اهل البیت</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">3-شرکت گسترده وهماهنگ آزادگان در سمینارهای اردوگاه یک ودو در خمین و تبریز<br></span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">4-درتاریخ 96/5/31 گردهمایی مراسم سالگرد درباغ تالاررضا</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">5-درتاریخ 96/9/23 درقلعه مدرسه خیرآباد ازجاذبه های گردشگری دوره صفویه</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">6-درتاریخ 96/11/19 درمحل امامزاده بی بی یون </span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">7- درتاریخ 96/11/23سفرمشهدمقدس به همت موسسه محترم پیام آزادگان</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">8-برگزاری مراسم دهه فاطمیه در منزل حاج آقا راشد<br></span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">ب) سرکشی وعیادت باآزادگان وافرادمرتبط باآزادگان</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">1- تاریخ96/2/30عیادت ازبرادرآزاده حاج کمال عزیزی(سرطان حنجره)</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">2- تاریخ 96/4/25عیادت ازبرادرآزاده حاج محمدباقرنجاریان (عمل جراحی)</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">3- تاریخ 96/4/27عیادت ازبرادرآزاده حاج عبدالرسول قاسمی </span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">4- تاریخ 96/6/26حضورپررنگ آزادگان درمراسم ازدواج یادگارمرحوم&nbsp; حاجی زاده</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">5- تاریخ 96/9/5 عیادت ازبرادرآزاده حاج ابوالقاسم محسنی</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">6- تاریخ 96/10/15عیادت ازبرادرآزاده حاج احمدطیبی( عمل قلب )</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">7- تاریخ 96/12/5 عیادت ازبرادرآزاده حاج باقررجائی (شکستگی دست )</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">8- شرکت درمجالس ترحیم اقوام برادران آزاده</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">ج)دیدارباخانواده محترم شهداء</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">1- درتاریخ 96/6/26 دیدارباخانواده شهید اسماعیل قنبریان</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">2-- تاریخ 96/9/11 دیدار باخانواده شهید حبیب اله سرسازی</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">3- تاریخ 96/9/15 دیدار باسه مادر شهید</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">4- تاریخ 96/10/16 دیدار باخانواده شهید غریبی</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">5- تاریخ 96/11/21 دیدار باخانواده شهیداحمد باغرو </span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">د) فعالیتهای اجتماعی وسیاسی ومذهبی</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">1-درتاریخ 96/1/26 ملاقات باآقای حاج حبیب اله درخشنده مسئول هلال احمر بهبهان که زحمات زیادی راجهت رسیدگی به خانواده آزادگان بعهده داشتندوتشکرازایشان</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">2-شرکت گسترده و هماهنگی در اجرای مراسم باشکوه تدفین و ترحیم آزاده و جانباز سرافراز حاج عبدالحسین مقصودی<br></span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">3-درتاریخ 96/3/29 فعالیت مذهبی درمنازل آزادگان درماه مبارک رمضان</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">4-تاریخ 96/3/20 مصادف با15 رمضان مراسم افطاربمناسبت ولادت باسعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">5- درتاریخ 96/3/26 شرکت باشکوه آزادگان درراهپیمائی روزجهانی قدس </span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">6- تاریخ 96/5/10 دیدار بافرماندار محترم بهبهان وریاست بنیادشهید درمحل فرمانداری وتشریح مراسم سالگرد</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">7- تاریخ 96/9/5رونمائی ازکتاب من واسماعیل بقلم استادحاج محمدجواداسکافی </span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">8- رونمائی ازکتاب ستارگان بهبهو بقلم استادحاج محمدجواد اسکافی</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">9- تاریخ 96/10/14 حضورآزادگان درراهپیمائی اعتراض به اغتشاشات وآشوبگری</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">10- تاریخ 96/11/14 دیدار باآقای زینلی فعال انقلابی بمناسبت دهه مبارک فجر</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">11- تاریخ 22/11/96 حضور باشکوه آزادگان درجشن سالگردانقلاب اسلامی</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">12-تاریخ 96/12/3 جلسه دعا ومراسم مذهبی درمنزل برادرازاده حاج نعمت اله راشد</span></b></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="5"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">هیات آزادگان بهبهان تشکروقدردانی صمیمانه خود راازموسسه پیام آزادگان استان خوزستان به جهت فراهم نمودن امکانات سفرمعنوی به مشهدمقدس اعلام می نمایدوتداوم چنین برنامه هائی رادرجهت رشدوتعالی فرهنگ معنوی دربین آزادگان عزیز ارزیابی می نماید .</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>عبدالصمدصالح نژاد</span></font></p><font size="5"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="5"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>مسئول هیات آزادگان شهرستان بهبهان</span></font></p><font size="5"> </font><br> text/html 2018-02-25T21:17:02+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده حضور آزادگان در همایش بازنشستگان سپاه http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1763 <br><font size="5">همایش بزرگ بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برنامه های متنوعی در سالن همایش های&nbsp; منطقه گردشگری«چه موری» با حضور جمع کثیری از بازنشستگان برگزار شد.<br>نکته جالب توجه این همایش حضور آزادگان غیر پاسدار بود که برای اولین بار اتفاق افتاد.<br></font><br><img src="http://uupload.ir/files/hhxc_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B5.jpg" alt="http://uupload.ir/files/hhxc_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B5.jpg" class="shrinkToFit" width="507" height="379"><br><img src="http://uupload.ir/files/j9oj_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7.jpg" alt="http://uupload.ir/files/j9oj_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7.jpg" class="shrinkToFit" width="503" height="376"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/t060_img-20180225-wa0034.jpg" alt="http://uupload.ir/files/t060_img-20180225-wa0034.jpg" width="507" height="285"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/3qi_img-20180225-wa0030.jpg" alt="http://uupload.ir/files/3qi_img-20180225-wa0030.jpg" width="489" height="275"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/i5zq_img-20180225-wa0032.jpg" alt="http://uupload.ir/files/i5zq_img-20180225-wa0032.jpg" width="491" height="277"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/8l0m_img-20180225-wa0033.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8l0m_img-20180225-wa0033.jpg" width="480" height="269"><br><br> text/html 2018-02-25T20:26:33+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار جمعی از آزادگان بهبهان با آزاده حاج محمد باقر رجایی http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1762 <font size="5">حاج باقر رجایی از آزادگانی است که در سن 16 سالگی در عملیات بزرگ رمضان به اسارت در آمد و قریب به 8 سال از عمر خود را در اسارت بعثیون عراقی گذراند.<br>چندی پیش بعد از بازگشت از سفر کربلا بر اثر حادثه ای دچار شکستگی دست شد. جمعی از آزادگان بهبهان جهت عیادت از ایشان به منزلشان رفته و برای سلامتیش دعا نمودند.<br></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/8cro_img-20180224-wa0049.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8cro_img-20180224-wa0049.jpg" width="511" height="287"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/dbt_img-20180224-wa0044.jpg" alt="http://uupload.ir/files/dbt_img-20180224-wa0044.jpg" width="480" height="269"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/4c88_img-20180224-wa0042.jpg" alt="http://uupload.ir/files/4c88_img-20180224-wa0042.jpg" width="470" height="264"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/8eei_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B8%DB%B0%DB%B9.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8eei_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B8%DB%B0%DB%B9.jpg" class="shrinkToFit" width="509" height="382"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/qei_img-20180224-wa0048.jpg" alt="http://uupload.ir/files/qei_img-20180224-wa0048.jpg" width="503" height="282"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/8o3u_img-20180224-wa0047.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8o3u_img-20180224-wa0047.jpg" width="513" height="288"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/rxi9_img-20180224-wa0050.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rxi9_img-20180224-wa0050.jpg" width="508" height="285"><br><br><br> text/html 2018-02-22T23:07:19+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده به بهانه سالگرد عملیات خیبر http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1761 <font size="5"><br></font><img style="border: medium none;" alt="آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+عکس و نقشه" title="آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+عکس و نقشه" src="https://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/12/11/927544_299.jpg" width="518" height="657"><br><font size="5"><br><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/old/files/fa/news/1393/12/11/927525_898.jpg" alt="" itemprop="image" class="legacy" title="آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+عکس و نقشه" width="488" height="290"><b><br></b></font><br><font size="5"><b><span lang="FA"><span style="font-weight: bold;"> 3اسفند 62</span> بود که عملیات خیبر با رمز <span style="font-weight: bold;">یا رسول الله(ص) </span>آغاز شد. در شب و روز اول، نیروها در محور شمالی به جاده بصره </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> العماره رسیدند. اما در جنوب (محور زید) نیروها نتوانستند از موانع عبور کنند و عملیات در آنجا خیلی زود متوقف شد. با این حال موفقیت محور شمالی امیدوارکننده بود.<br></span></b></font><br><font size="5"><b><span lang="FA"><span lang="FA">در مرحله بعدی باید تعدادی از نیروها از راه هور به جزایر مجنون حمله می‌کردند و گروهی هم از طریق طلائیه که تنها راه خشکی در منطقه شمالی عملیات بود این حمله را انجام می‌دادند. عملیات در طلائیه با یک روز تأخیر انجام شد اما نیروهای هور از این موضوع مطلع نشدند و به سمت جزیره جنوبی رفتند. حالا باید از سمت طلائیه حمایت می‌شدند اما کسی آنجا نبود. شرایط سختی پیش آمده بود و به همین خاطر نیروهایی که قرار بود شبانه به خط بزنند را در روز، راهی منطقه کردند. عراق هم هر چه توان داشت بر روی طلائیه متمرکز کرد تا این نیروها به جزیره جنوبی نرسند. عراق می‌دانست که اگر نیروها به جزیره جنوبی برسند، کار عملیات به انجا می‌رسد به همین خاطر از تمام توانش بهره برد تا ایرانی‌ها را زمینگیر کند. <span style="font-weight: bold;">یگان‌های ایران در طلائیه و مجنون خیلی شهید دادند.&nbsp; <br></span></span></span></b></font><br><p dir="RTL"><font size="5"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" lang="FA">* نگرانی در تهران</span></font></p><font size="5"> </font><p dir="RTL"><font size="5"><span lang="FA">گزارش‌های<span style="font-weight: bold;"> علی صیاد شیرازی </span>در تهران، <span style="font-weight: bold;">امام </span>را نگران کرده بود.‌ هاشمی‌رفسنجانی پیش امام رفت و گزارشی داد. امام هم معتقد بود که قطع جاده بصره </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> بغداد، ضربه مهلکی به صدام می‌زند. </span></font></p><font size="5"> </font><p dir="RTL"><font size="5"><span lang="FA"><span style="font-weight: bold;">هاشمی‌رفسنجانی</span> به جنوب برگشت و به محسن رضایی خبر داد که به همه گفته: هر چه در چنته دارید به میدان بیاورید. </span></font></p><font size="5"> </font><p dir="RTL"><font size="5"><span lang="FA"><span style="font-weight: bold;">محسن رضایی</span> هم دستور داده بود افراد در حد فرمانده لشکر هم باید بجنگند؛ حتی اگر سازمان رزم سپاه مختل شود.</span></font></p><p dir="RTL"><br></p><p dir="RTL"><span lang="FA"><font size="5"><span style="font-weight: bold;">بعدازظهر 14 اسفند 62</span> از دفتر امام خبر دادند که امام فرموده‌اند: <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 20, 147);">جزایر حتما باید نگهداشته شود. هر طور که شده. </span></font><br></span></p><div align="center"><img style="border: medium none;" alt="آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+عکس و نقشه" title="آنچه باید درباره عملیات «خیبر» بدانیم+عکس و نقشه" src="https://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/12/11/927557_902.jpg" width="580"><br><font size="5"><span style="color: rgb(148, 0, 211);">فرماندهان سپاه قبل از عملیات تا نزدیکی عراقی ها به شناسایی پرداختند تا بدانند بناست نیروهایشان در چه منطقه ای بجنگند</span><br></font></div><font size="5"> <span lang="FA">با ابلاغ این پیام به رزمندگان، روحیه تازه‌ای به آنان دمیده شد. محسن رضایی هم ابلاغ کرد که از جزایر بیرون نمی‌رویم؛ حتی اگر سازمان سپاه از بین برود... بسیاری از فرماندهان قرارگاه هم سلاح گرفتند و به خط مقدم رفتند. <br></span></font><font size="5"><b><span lang="FA"><span lang="FA"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; </span></span></span>نتایج عملیات<br> </b>عملیات خیبر که به آزاد سازی منطقه ای به وسعت 1000 کیلومتر مربع در هور، 140 کیلومتر مربع در جزایر مجنون و 40 کیلومتر مربع در طلاییه انجامید، موجب افزایش عزم بین المللی در جهت کنترل ایران و جلوگیری از شکست عراق گردید؛ به گونه ای که از تاریخ 3/12/1362 (زمان آغاز عملیات خیبر) تا تاریخ 30/7/1363 تعداد 474 طرح صلح از سوی 54 کشور مختلف جهان ارایه شد. شورای امنیت سازمان ملل نیز در تاریخ 11/3/1363 قطع نامه 552 خود را در خصوص پایان دادن به جنگ ایران و عراق تصویب نمود. این در حالی بود که هیچ یک از قطع نامه و طرح های مذکور نظر ایران را تامین نمی کرد.<br> هم چنین، در این عملیات فرماندهان جنگ به اهمیت تاثیر تجهیزات دریایی و آبی – خاکی برای کسب نتایج مهم و حیاتی پی بردند و نیز سپاه پاسداران به یکی از ضرورت های حساس و حیاتی در تکمیل و توسعه سازمان خود آگاه گردید و آن لزوم ایجاد تقویت و توسعه یگان های دریایی برای انجام عملیات های آبی – خاکی بود. این رهیافت، قابلیت سپاه در انجام عملیات عبور از هور و رودخانه های بزرگ را توسعه داد و هسته اصلی عملیات های بدر، والفجر8، کربلا3، 4 و 5 و نیز زمینه ای برای تشکیل نیروی دریایی سپاه پاسداران گردید.<br> تلفات و ضایعات عراق در این عملیات به شرح ذیل می باشد:<br> کشته و زخمی شدن حدود 15000 نفر.<br> به اسارت درآمدن 1140 نفر .<br> انهدام 150 تانک و نفربر و 200 خودرو.<br> به غنیمت در آمدن 10 تانک و 60 کامیون.<br> انهدام 21 تیپ به میزان 20 تا 100 درصد.<br> برخی از سرداران شهید عملیات خیبر :<br> سردار شهید محمد ابراهیم همت <br> محل شهادت :جزیره مجنون<br> مزار شهید :گلزار شهدای شهرضا<br><br> سردار شهید حمید باكری <br> محل شهادت :جزیره مجنون<br> مزار شهید : مفقودالجسد<br> سمت شهید : معاون اول لشگر 31 عاشورا <br><br>سردارشهید بهروز غلامی <br>محل شهادت هور الهویزه<br>سمت:فرمانده تیپ 15 امام حسن مجتبی علیه اسلام<br><br>سردار شهید: عبدالعلی بهبروزی<br>محل شهادت :جزیره مجنون<br>سمت: جانشین فرمانده تیپ 15 امام حسن مجتبی علیه اسلام<br><br>سردار شهید خداداد اندامی<br>محل شهادت جزیره مجنون<br>سمت: معاون گردان یک از تیپ 15 امام حسن مجتبی علیه السلام<br><br>سردار شهید عبدالخالق اولادی معروف به پدر اولادی<br>محل شهادت جزیره مجنون<br>سمت: معاون گردان چهارم از تیپ 15 امام حسن مجتبی علیه اسلام<br><br>یاد شهیدان این عملیات گرامی باد<br></font> text/html 2018-02-22T22:57:14+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده برگزاری مراسم مرثیه سرایی در ایام فاطمیه http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1760 <font size="5">به مناسبت ایام فاطمیه مراسم عزاداری در منزل حاج نعمت الله راشد برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از آزادگان و رزمندگان بهبهان همراه بود. سخنران مجلس در مورد نقش پیش کسوتان انقلاب و دفاع مقدس را در انتقال مفاهیم انقلابی ارزشمند توصیف نمود. سپس یکی از مداحان به مرثیه سرایی در بابا شهادت حضرت زهرا(س) پرداخت.<br></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/rocj_img-20180222-wa0075.jpg" alt="http://uupload.ir/files/rocj_img-20180222-wa0075.jpg" width="474" height="266"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/ygyp_img-20180222-wa0074.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ygyp_img-20180222-wa0074.jpg" width="469" height="263"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/it5h_img-20180222-wa0073.jpg" alt="http://uupload.ir/files/it5h_img-20180222-wa0073.jpg" width="471" height="264"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/xop8_img-20180222-wa0077.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xop8_img-20180222-wa0077.jpg" width="467" height="262"><br><br><br> text/html 2018-02-21T20:46:59+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده اسوه های پایداری یا ستارگان بیبهو http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1759 <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">محمود رضا محسنی فرد متولد 1345</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تیپ 15 امام حسن مجتبی علیه السلام</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فرمانده تیپ شهید بهروز غلامی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">گردان سوم به فرماندهی محمود محمد پور</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تاریخ اسارت 1362/12/9 منطقه عملیاتی خیبر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>روستای الصخره عراق</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تاریخ آزادی 1369/6/4</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:98WIN_CompsetB;mso-hansi-font-family: 98WIN_CompsetB;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span><img src="http://uupload.ir/files/98mm_img-20180222-wa0006.jpg" alt="http://uupload.ir/files/98mm_img-20180222-wa0006.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm">محمود رضا محسنی&nbsp; فرد اولین ساعات اسارت<br></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>محمودرضا محسنی‌فرد از دروان ابتدایی در مسجد سبز پوشان و مکتب محمدیه زیر نظرروحانی شهید عبدالکریم بخردیان پرورش یافت. در گروهی که دوستش عبدالصاحب بخردی نیز حضور داشت به فرا گیری علوم قرآنی می پرداخت .<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در اوج مبارزات مردم انقلابی ایران با وجود سن اندکش شرکت داشت و در راهپیمایی ها و درگیری های خیابانی شرکت می کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به مسجد امام جعفر صادق رفت چرا که مسجد سبز پوشان مسجدی کوچک بود و بعد از انقلاب نمی توانست خیل جمعیت انقلابی را در خود جای دهد. شهید بخردیان به مسجد سید فقیه رفت و گروه دانش آموزی این مسجد نیز جمعی به همراه ایشان رفتند و جمعی من جمله محمود رضا به مسجد امام جعفر صادق که در آن زمان از پایگاه های فعال و انقلابی بود<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پیوستند. محمود رضا در مسجد امام جعفر صادق با دوستان آزاده ای همچون بهروز ساختمانی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و عباس سیاری همراه بود.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">حضور در بسیج</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">با شروع جنگ تحمیلی و هجوم وحشیانه ی صدامیان به سرمین مقدسمان محمود رضا و دوستانش احساس مسوولیت بیشتری کرده و با حضور دربسیج خود را جهت پاسداری از مرزهای جمهوری اسلامی آماده می کنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">متولد ۱۳۴۵از بچه های فعال مسجد امام جعفر صادق در بهبهان بود پس از چند بار ناکامی در رفتن به جبهه‌، در آخر در ۱۷ سالگی خودش را به مناطق عملیاتی می‌رساند. حضور در عملیات والفجر مقدماتی و خیبر حاصل حضور او در جبهه بود. محسنی‌فرد در عملیات خیبر اسیر می‌شود و از اینجا به بعد مسیر زندگی‌اش عوض می‌شود. شش سال و نیم اسارت و هم‌نشینی با انسان‌های بزرگی همچون مرحوم ابوترابی لحظات شیرین و به یاد ماندنی زیادی برای او به یادگار گذاشته است. به مناسبت ورود آزادگان سرفراز </span><span style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">به کشور، آزاده سرافراز محمود محسنی‌فرد مروری بر روزهای تلخ و شیرین اسارت دارد که در ادامه می‌خوانیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:18.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اولین اعزام به جبهه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در مورد اولین اعزامش به جبهه خودش می گوید:«سال ۶۰ و در ۱۵ سالگی دو بار برای رفتن به جبهه اقدام کردم که به خاطر کوچک بودن جثه و کم بودن سن اجازه حضور پیدا نکردم. حتی یک بار طبق روالی که بچه‌های خوب آن زمان شناسنامه‌های‌شان را تغییر می‌دادند من هم سنم را در کپی شناسنامه‌ام تغییر دادم و دوباره کپی گرفتم که باز ناموفق بودم. اولین اعزام من برای والفجر مقدماتی در بهمن ۶۱ بود. در مرحله اول و دوم عملیات شرکت کردم و هر دو بار تا آستانه اسارت رفتم. بعد از آن اعزامم به صورت پدافندی بود </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue" lang="AR-SA">حضور در عملیات خیبر</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue" lang="AR-SA">در آخرین روز مهرماه سال 62گردان بهبهان جهت شرکت در یک </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">عملیات بزرگ با ویژگی های خاص عازم آبادان می شود و محمود رضا نیز در این گردان جا دارد. در آبادان و پس از تقسیم بندی اولیه محمود رضا به گردان سه تحت فرماندهی محمود محمد پور قرار می گیرد. و آموزش آبی خاکی را در چند مرحله در در منطقه مارد فرا می گیرند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">محمود رضا اکنون 17 ساله است برای این سن چند حضور در جبهه شاید در دنیا مرسوم نباشد. اما در میان رزمندگان او یک نیروی با تجربه محسوب می شود. و این از ویژگی های خاص نیروهای رزمنده ایرانی است. عشق به امام باعث شده که برای حضور در میادین نبرد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سن و سال چندان مطرح نباشد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">حادثه ای در آبادان</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در دوره چهار ماهه حضور در آبادان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>محمود رضا دچار حادثه ای می شود که منجر به سوختگی صورت و گردن او می شود . این سوختگی تا مدتها در چهره او نمایان بود. او برای اینکه خانواده متوجه چنین حادثه ای نشوند در جریان حمله موشکی به مدرسه پیروز به همراه دیگر دوستانش به بهبهان نیامد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">حادثه از این قرار بود که :« شبی برق مقر گردان سه قطع شده بود محمود رضا به همراه فرهاد عسکری که در عملیات خیبر شهید شد، به سراغ کابل های برق می روند. در تاریکی و درهم ریختگی برق مقر محمود رضا دو کابل بزرگ را به هم می زند که منجر به آتش سوزی شده و صورت و گردنش دچار سوختگی می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">عملیات خیبر و اسارت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">محمود رضا حضور در عملیات خیبر و ماجرای اسارتش را این گونه بیان می کند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">1362/12/9 در عملیات خیبر اسیر شدم. تیپ ما که تیپ ویژه امام حسن(ع) بود در شب اول عملیات تا مسافتی پیشروی کرد و بعد مجبور به عقب‌نشینی در دژ خیبر شدیم. چند روز آنجا بودیم که دژ شکست و از آنجا هم عقب نشستیم. محل استقرارمان 4۰ کیلومتر داخل خاک عراق بود و پشت سرمان نیزار و هور وجود داشت و باید با قایق و از راه آبی برمی‌گشتیم. روز هفتم اسفند فرمانده گروهان‌مان آقای عبدالرضا سرخه - که خداوند به او سلامتی عطا کند-گفتند تک‌تیراندازها بروند. من در این عملیات بیسیمچی بودم. گفت فقط فرماندهان، آرپیچی‌زن‌ها، بیسیمچی‌ها و تیربارچی‌ها بمانند و بقیه بروند. حتی دو راهنمای راه بلد عراقی که از مجاهدین عراقی بودند هم سوار قایق شدند و رفتند. آن شب ماندیم و فردا صبح زیر آتش دشمن بودیم و جناحین ما شکسته شد و تا جایی که جا داشت عقب رفتیم و خود را با روستای البیضه آخرین نقطه خشکی در هور رساندیم،۷۰، ۸۰ نفر توانستیم جان سالم به در ببریم. شب در البیضه، روستای عراقی ماندیم. تعدادی با قایق‌های محلی سوار شدند و رفتند. هر چند تعدادی از آنها به مدت ۲۰ روز در هور گم شدند و بعدا آنها را هم پیش ما آوردند. شرایط خیلی سختی داشتیم. فردا صبح بعثی‌ها روستا را با خاک یکسان کردند و نزدیک ۵۰ نفر اسیر شدیم که همه همسن بودیم. دست‌های ما را بستند، جلوی یک نفربر گذاشتند و می‌ترساندند که می‌خواهیم با نفربر زیرتان بگیریم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اولین لحظات اسارت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">محمود رضا روز نهم اسفند سال 62به اسارت دشمن درآمد و در مورد اولین لحظات اسارات، برخوردهای دشمن و حال و هوای حاکم برخود و دوستانش چنین می گوید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">«آدم در آن لحظات سخت منتظر ساعت‌های آینده است که ببیند چه می‌شود و چه اتفاقی می‌افتد. ترس از کشته شدن نداشتیم ولی در دست دشمن بودن خیلی سخت بود. در آن لحظه نگران آینده و منتظر اتفاقات بعدی بودیم. خاطرم است برخی از سربازان عراقی بسیار انسان بودند و در کلاهشان به بچه‌ها آب می‌دادند. عکس‌های حضرت امام که روی جیب‌هایمان بود، را می‌کندند و یواشکی در جیب‌هایشان می گذاشتند. شنیده بودیم کسانی که در خط مقدم می‌جنگند از شیعیان هستند و شاید دلیل این کارهایشان همین بود. و شاید هم مسایل دیگری که خدا بهتر می داند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">لحظه اسارت هیچ سلاح و مهماتی نداشتیم.</span><span style="font-size:18.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> عراقی‌ها ۴۸ ساعت منتظر بودند ۴۰ نفر را با مجهزترین سلاح‌ها و آرپیجی بگیرند و وقتی دیدند ما هیچ سلاحی نداریم خیلی تعجب کردند. شب سنگری را کنده بودیم و پنج شش نفر در آن رفته بودیم و نارنجک می‌انداختیم. یکی از دوستان گفت از اینجا بیرون برویم که الان همه را می‌زنند. بنده خدا دستش را که بالا برد، ‌می‌خواستند پیشانی‌اش را بزنند که تیر به گوشه سرش خورد و زخمی شد. وقتی بالا آمدیم دیدیم روستا را با خاک یکسان کرده و بقیه بچه‌ها را گرفته‌اند. ما آخرین نفراتی بودیم که آنجا اسیر شدیم.</span><span style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue" lang="AR-SA">مسیر اسارت تا موصل</span></b><span style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">مسیر خط مقدم تا اردوگاه مسیر بسیار سخت و پر مشقتی بود که محمود رضا آن را چنین بیان می کند:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">«اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم از جبهه تا اسارت و وارد اردوگاه شدن و عادت به شرایط کردن یک دوره می‌شود و یک دوره هم </span><span style="font-size:18.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">زمانی است که تب و تاب اولیه خوابیده و دیگر پذیرفته‌ایم اسیر شده‌ایم. ما را در العماره به یک مرکز نظامی، بعد به استخبارات بغداد و در آخر به موصل بردند. از اسفند ماه ۶۲ تا نیمه فروردین 63 آنجا بودیم. در موصل مرا به آسایشگاه 13 بردند آسایشگاهی که از همان روز اول به نام «آسایشگاه اطفال» معروف شد. در آنجا در یک گروه هشت نفره بودیم که عبارت بودند از « محمد جواد اسکافی که سنش از همه ما بیشتر بود-محمد رضا آزاد منش، امرالله صدقی، نعمت الله گلرنگی، دو نفر از بچه های نیشابور هم بودندو...» عراقی‌ها بیشترین تعداد اسیر را تا آن زمان گرفته بودند (۲ هزار اسیر) و از این موضوع خیلی خوشحال بودند. در این تاریخ یک روز به اردوگاه آمدند و تعدادی را بر اساس چهره که کم سن و سال‌تر باشد جدا کردند و اسم‌هایشان را نوشتند. اسم کسانی که زیر ۱۸، ۱۷ سال داشتند را نوشتند که من هم جزوشان بودم.بیشتر افراد انتخاب شده از آسایشگاه 13 و 14 بودند. با ماشین دنبالمان آمدند و به اردوگاه اطفال اسیر ایرانی بردند. آنجا بنا را روی تبلیغات گذاشتند و چندین اکیپ خبرنگاری برای عکاسی و فیلمبرداری جهت تهیه فیلم آمدند.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ورود به اردوگاه رومادیه دو (کمپ7)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اردوگاه تبلیغاتی رومادیه دو یا کمپ هفت دارای قصه های زیادی از بدو ورود<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>داشت که محمود رضا در مورد آن اتفاقات که گاهی تلخ و گاهی شیرین بودند می گوید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">«ما حدود 400 نفر بودیم که از اردوگاه موصل دو جدا شدیم. از اینجا به بعد نوع زندگی ما دچار تغییرات اساسی شد. در موصل بزرگانی بودند که می توانستیم با آن ها مشورت کنیم ولی اینجا راهی جز توکل برخدا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نداشتیم . باید خودمان تصمیم می گرفتیم و در مقابل هجمه تبلیغاتی دشمن ایستادگی می کردیم.همه می دانستند به چه خاطر به جبهه آمده‌اند و بر اساس منطق و آگاهی وارد جبهه شده بودند. بچه‌ها می‌گفتند که ما جنگ را شروع نکردیم و برای دفاع آمدیم. عراقی‌ها می‌گفتند چرا می‌جنگید که بچه‌ها جواب می‌دادند شما وارد خاک ما شدید و ما هم مجبور شدیم مقابل شما بایستیم. ما به مدت شش ماه مفقود بودیم، خانواده‌ها هیچ خبری نداشتند و خیلی‌ها را شهید اعلام کرده بودند. خبرنگار رادیویی‌شان که خرمشهری بود برای مصاحبه با ما آمده بود. من ردیف جلو بودم و گفتم ما مصاحبه کرده‌ایم و وضعیت‌مان اعلام شده است. با حرف من ردیف اول را بلند کردند تا به مصاحبه تلویزیونی ببرند. ما را به مقر فرماندهی در خارج از اردوگاه بردند. محوطه سبزی بود که خبرنگارها ایستاده بودند و دوربین را روی صندلی تاب‌داری گذاشته بودند. یک خبرنگار دیگر گفت:« من چه می‌گویم و شما چه جوابی بده. می‌گفت من می‌گویم شما را به زور آورده‌اند و تو بگو ما را از سر کلاس به زور به جبهه آورده‌اند. !!!»چندنفر اول مصاحبه کردند و من منتظر بودم نوبتم شود که من خودم را به دل درد زدم. به خودم می‌پیچیدم و من را به اتاقی فرستادند. به حدی فیلم بازی کردم و به خودم پیچیدم که در آخر نگذاشتند من مصاحبه کنم. کسانی که مصاحبه می‌کردند و به مذاق‌شان خوش نمی‌آمد را اذیت‌ می‌کردند. پشت دوربین سرباز با کابل ایستاده بود و تهدید می‌کرد. می‌گفتند یا حرف‌هایی که گفته‌ایم را می‌گویید یا کتک می‌خورید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><br><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><img src="http://uupload.ir/files/tfo_image-b56a6d19527bf5440d1939c7ef3bbe5117d8357c62d0ce7515c64e8f3aa3db0d-v.jpg" alt="http://uupload.ir/files/tfo_image-b56a6d19527bf5440d1939c7ef3bbe5117d8357c62d0ce7515c64e8f3aa3db0d-v.jpg" width="512" height="320"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto">ایستاده از راست محمد رضا آزادمنش- نعمت الله گلرنگی- شجاعی</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto">نشسته: محمود رضا محینی فرد- امرالله صدقی<br><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">تا 11 تیرماه سال 68 در این اردوگاه بودیم و اتفاقات عجیب و پر از شگفتی و سختی را پشت سر نهادیم. هر روز دسیسه ای تازه و نقشه ای جدید در مقابل ما بود و ما مجبور بودیم برای مقابله با ان ها برنامه های تاز ای داشته باشیم.»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue" lang="AR-SA">حاج آقا ابوترابی فرشته نجات:</span></b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">حاج‌آقا ابوترابی فرشته نجات بچه‌های آزاده بود. هر آنچه از واعظین و منبریان شنیده بودیم که پیامبر چنین اخلاقی دارد را همه در وجود حاج‌آقا ابوترابی می‌دیدیم. گاهی برای اداره امور بین اسرا اختلافاتی پیش می‌آمد. مثلا فرمانده گردان می‌خواست به سبک خودش اردوگاه را اداره کند و اختلافاتی پیش می‌آورد. مثلا فرمانده می‌گفت همانطوری که در جبهه جنگیدیم و اسلحه دست گرفتیم باید اینجا هم همینطوری بجنگیم. حاجی می‌گفت اینجا تاکتیک متفاوت است و روح و جسم آزادگان را نجات می‌داد. اگر ایشان نبود صدمات زیادی به آزادگان وارد می‌شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">چگونگی آزادی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">غروب سوم شهریور 69 اتوبوسهاجهت بردن اسرا به مرز به اردوگاه آمدند نیمی از افراد سوار شدند وآرام آرام نسیم آزادی مشام را نوازش می داد بعداز گذر از چند شهر در ساعت یک ونیم بامداد 4 شهریور به مرز خسروی رسیدیم پاسداران با لباسهای سبز به درون اتوبوسها آمدند با اسرا روبوسی می کردند بعد از گذشت مراحل قانونی درساعت یک و چهل وپنج دقیقه از اتوبوس عراقی خارج ووارد اتوبوس کشور عزیزمان شدم. حوالی نماز صبح به پادگان. رسیدیم وسپس به سمت فرودگاه کرمانشاه رفتیم در فرودگاه به یکی از سربازان شماره تلفن منزل را دادم وایشان هم به خانواده ام تلفنی اطلاع دادند که اسیرتان آزاد شده، از فرودگاه با هواپیما سی 130 به اصفهان رفتیم ویک شب نیز در قرنطینه اصفهان بودیم فردای آن روز مجددا با هواپیمای سی 130 به اهواز رفتیم یک شب نیز در اهواز بودیم و درتاریخ 6 شهریور 69 با اتوبوسهای سپاه وبه همراه دوستان قدیمی سپاه به سمت بهبهان حرکت کردیم دربدو ورود به بهبهان وارد سپاه شدیم همانجایی که روزی با بسیاری ازدوستان به جبهه اعزام شدیم با دیدن دوستان وهمرزمان اشک شوق در چشمامن حلقه ویاد اعزام وجبهه ودوستان شهیدمان زنده شد بعد از انجام مراسم استقبال با یک ماشین پیکان به ههراه دوتن از دیگر آزادکان ازسپاه خارج شدیم ومارا به منزلمان رساندند به محض دیدن پدرومادرم به پایشان افتادم وپیشانیشان رابوسیدم و به این ترتیب اسارت به پایان رسید و بخش دیگری از زندگی ما آغاز شد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>بعداز آزادی<span style="mso-tab-count:1"> </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بعداز آزادی تمام هم وغمم درس بود درس اول مهرماه به مجتمع رزمندگان رفتم مسئول مجتمع یکی اردوستان رزمنده ام بود گفت چه عجله ای هست فعلا استراحت کن گفتم تا همینجا هم دیر شده بالاخره شروع کردم به درس خواندن برای گرفتن مدارک تحصیلی به دبیرستان مطهری رفتم کارنامه سال 61 را به من دادند روی آن نوشته شده بود اسری شد طی یکسال، نیمی از دروس سال سوم و تمام دروس سال چهارم دبیرستان را گذراندم سال 70 در آزمون سراسری شرکت کردم </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اما موفق نشدم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چون هدف من فقط پذیرفته شدن در رشته پزشکی بود سال بعد مجددا در کنکور شرکت کردم و به لطف خدا ودعای پدر ومادرم </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">توانستم در رشته دلخواه خود در دانشگاه تهران پذیرفته شوم . خوشبختانه دوست و همرزمم رامین تراز نیز در همان دانشگاه پذیرفته شد و ما دونفر با هم به تهران عزیمت نمودیم </span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">. بعد از اتمام دوره عمومی و پس از گذراندن یک وقفه طولانی در آزمون دوره تخصصی شرکت نمودم که به لطف خداوند در رشته تخصص اطفال پذیرفته شدم. »</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">دکتر محمود رضا محسنی فرد بعد از اتمام دوره تحصیل همچنان با شور و شوق مشغول خدمت گزاری می باشد.</span></p> <br> text/html 2018-02-19T10:57:50+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده شهادت ام ابیها تسلیت باد http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1758 <br><br><img src="http://uupload.ir/files/kefy_238015_609.jpg" alt="http://uupload.ir/files/kefy_238015_609.jpg" width="470" height="352"><br><br><br><br> text/html 2018-02-18T20:03:42+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده پیام تسلیت رهبرمعظم انقلاب و رییس جمهور http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/1755 <img class="widgetImage__image" src="http://static.euronews.com/articles/stories/03/08/17/08/606x340_story-abff1a4a-444a-52be-b2a4-062145bce366_126537.jpg" alt=""><br><br><img src="https://cdn.isna.ir/d/2016/08/04/3/57328901.jpg?ts=1498045331768" alt="بسته رهبری" class="" title="پیام رهبر انقلاب در پی سانحه‌ سقوط هواپیمای مسافربری" itemprop="image"><br><br><font size="4">رهبر انقلاب در پی سانحه سقوط هواپیمای مسافری، پیامی به این شرح صادر کردند:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسمه تعالی<br> سانحه‌ی مصیب‌بار سقوط هواپیمای مسافربری که به جان‌باختن چندین نفر از هم‌میهنان عزیزمان انجامید دل‌ها را لبریز از اندوه و تأسف کرد.<br> اینجانب مراتب تأثر عمیق و همدردی صمیمانه‌ خود را با خانواده‌های داغدار آنان ابراز می‌دارم و صبر جمیل و اجر جزیل برای آنان و رحمت و مغفرت الهی برای جان‌باختگان از خداوند متعال مسألت می‌کنم.<br> مسئولان ذی‌ربط لازم است همه‌ تلاش و همکاری خود را برای اقدام‌های لازم در این مورد بکار برند و امکان تکریم و تشییع پیکرهای آنان را فراهم سازند.&nbsp;<br> سیدعلی خامنه‌ای</font><br><br><br><br><img src="http://www.rajanews.com/sites/default/files/styles/medium/public/content/images/story/96-11/29/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C2.jpg?itok=VVsBuhbG" alt="رییس جمهور در پیامی سانحه بسیار تلخ سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران - یاسوج را که منجر به جان باختن عده‏ای از هموطنان عزیز شد ، تسلیت گفت." title="رییس جمهوری سانحه سقوط هواپیما را تسلیت گفت" width="277" height="192"><br><br><br><p><font size="4">رییس جمهور در پیامی سانحه بسیار تلخ سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران - یاسوج را که منجر به جان باختن عده‏ای از هموطنان عزیز شد ، تسلیت گفت.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">متن&nbsp;پیام به این شرح&nbsp;است:</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">بسم‌الله الرحمن الرحیم<br> انالله و انا الیه راجعون</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">سانحه بسیار تلخ سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران - یاسوج که منجر به جان باختن عده‏ای از هموطنان عزیز ما شد، باعث تأثر فراوان گردید.&nbsp;</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده‏های داغدیده، این مصیبت را به ملت ایران تسلیت می گویم و از درگاه ایزدمنّان برای جان باختگان این حادثه، رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و پاداش فراوان الهی مسألت دارم.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">لازم است وزیر راه و شهرسازی بر اساس قانون سازمان هواپیمایی کشوری با حضور و تشکیل ستاد بررسی سانحه در این سازمان؛ ضمن مدیریت، پیگیری و انجام هماهنگی های لازم برای خدمات اورژانسی و امدادی توسط دستگاههای ذیربط، علل این حادثه را سریعا گزارش نماید و تمام اقدامات لازم برای پیشگیری از تکرار اینگونه رخدادهای ناگوار به عمل آید.</font></p><font size="4"> </font><p><font size="4">حسن روحانی<br> رئیس جمهوری اسلامی ایران</font></p><br>