آزادگان بهبهان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com 2020-02-29T10:56:31+01:00 text/html 2020-02-17T17:43:49+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده پایان مسابقات تنیس روی میز دهه فجر ویژه آزادگان بهبهان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2064 <div><font size="5">پس از چند جلسه مسابقات فشرده سرانجام امشب دوشنبه28 بهمن ماه مسابقات تنیس روی میز ویژه آزادگان بهبهان به پایان رسید و آقایان بخردی - سید مصطفی مرتضوی نسب- مهدی حاجی زاده و اسکافی به ترتیب مقام های اول تا چهارم را کسب نمودند.</font></div><div><font size="5">جوایز این عزیزان در اولین گردهمایی ماهیانه آزادگان به ایشان اهدا خواهد شد.</font></div><div><br><img src="http://uupload.ir/files/n0nx_img-20200217-wa0006.jpg" alt="n0nx_img-20200217-wa0006.jpg" id="imgview" style="width: 350px;height: 250px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/jlt0_img-20200217-wa0051.jpg" alt="http://uupload.ir/files/jlt0_img-20200217-wa0051.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;height: 250px;" width="854" height="641"></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-02-11T17:01:48+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده حضور آزادگان در جشن پیروزی انقلاب در بهبهان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2063 <div> <font size="5">مردم انقلابی بهبهان به مناسبت 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امروز به خیابان های شهر </font><font size="5">آمدند و شکوه همبستگی خود</font><br><br></div><div><font size="5">&nbsp;را به نمایش گذاشتند. آزادگان بهبهان در این جشن بزرگ حضور پر شوری داشتند. عکس ها گویای واقعیت هستند.</font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/tse_img-20200211-wa0014.jpg" alt="http://uupload.ir/files/tse_img-20200211-wa0014.jpg" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/9geo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B4%DB%B4.jpg" alt="http://uupload.ir/files/9geo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B4%DB%B4.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;height: 250px;" width="854" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/y7m1_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B3%DB%B0.jpg" alt="http://uupload.ir/files/y7m1_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B3%DB%B0.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;height: 250px;" width="854" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/25q_img-20200211-wa0021.jpg" alt="http://uupload.ir/files/25q_img-20200211-wa0021.jpg" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/836a_img-20200211-wa0022.jpg" alt="http://uupload.ir/files/836a_img-20200211-wa0022.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;height: 250px;" width="855" height="641"></div><div><img src="http://uupload.ir/files/ln2_img-20200211-wa0035.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ln2_img-20200211-wa0035.jpg" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/yxw9_img-20200211-wa0032.jpg" alt="http://uupload.ir/files/yxw9_img-20200211-wa0032.jpg" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/mkvx_img-20200211-wa0036.jpg" alt="http://uupload.ir/files/mkvx_img-20200211-wa0036.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;" width="360" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/mxos_img-20200211-wa0030.jpg" alt="http://uupload.ir/files/mxos_img-20200211-wa0030.jpg" style="width: 350px;"></div> text/html 2020-02-11T16:45:20+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده مسابقات قهرمانی تنیس روی میز ویژه آزادگان به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2062 <div><font size="5">به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی یک دوره مسابقه تنیس روی میز ویژه آزادگان بهبهان از روز 21 بهمن ماه در منزل آقا مهدی حاجی زاده آغاز شد.</font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/qpw_img-20200211-wa0062.jpg" alt="http://uupload.ir/files/qpw_img-20200211-wa0062.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;height: 250px;" width="856" height="641"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/slic_img-20200211-wa0066.jpg" alt="slic_img-20200211-wa0066.jpg" id="imgview" style="width: 352px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/2qam_img-20200211-wa0070.jpg" alt="2qam_img-20200211-wa0070.jpg" id="imgview" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/ka9z_img-20200211-wa0067.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ka9z_img-20200211-wa0067.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;height: 250px;" width="856" height="641"><br><font size="5"></font></div> text/html 2020-01-13T16:18:15+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار جمعی از آزادگان بهبهان با آزاده سید مسعود بلادی http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2061 <div><font size="5">شامگاه روز دوشنبه 23 دی ماه 1398 به همراه جمعی از آزادگان بهبهان به دیدار آزاده و جانباز سرافراز سید مسعود بلادی رفتیم. ایشان از آزادگان عملیات رمضان و از جانبازان 70 درصد دفاع مقدس می باشد که اخیرا دچار مشکلات مربوط به جراحات باقیمانده از دوران دفاع مقدس شده ، حاضران در جلسه بعد از شنیدن ماجرا از زبان ایشان برای سلامتی این عزیز و همه جانبازان و بیماران با قرائت آیه شریفه امن یجیب از درگاه باریتعالی طلب شفای عاجل نمودند.<br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/11si_img-20200113-wa0030.jpg" alt="http://uupload.ir/files/11si_img-20200113-wa0030.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;" width="360" height="641"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/zyk1_img-20200113-wa0028.jpg" alt="http://uupload.ir/files/zyk1_img-20200113-wa0028.jpg" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/biyc_img-20200113-wa0031.jpg" alt="http://uupload.ir/files/biyc_img-20200113-wa0031.jpg" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/ah8f_img-20200113-wa0036.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ah8f_img-20200113-wa0036.jpg" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/q3l5_img-20200113-wa0037.jpg" alt="http://uupload.ir/files/q3l5_img-20200113-wa0037.jpg" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/96o8_img-20200113-wa0027.jpg" alt="http://uupload.ir/files/96o8_img-20200113-wa0027.jpg" style="width: 350px;"><br><font size="5"></font></div> text/html 2020-01-06T14:48:59+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده ایران در سوگ سردار دل ها http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2060 <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/dnga_img-20200103-wa0026.jpg" alt="dnga_img-20200103-wa0026.jpg" id="imgview" style="width: 350px;"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="7">خداحافظ ای داغ بر دل نشسته</font></div><div><font size="7"><br></font></div><div><font size="7">ایران من تسلیت</font></div><div><font size="7">هیات آزادگان بهبهان</font><br></div> text/html 2019-12-26T19:08:15+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار جمعی از آزادگان بهبهان با خانواده شهیدان بهروزی http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2059 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/s0gn_img-20190906-wa0016.jpg" alt="http://uupload.ir/files/s0gn_img-20190906-wa0016.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 550px;height: 650px;" width="452" height="641"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/a2qv_img-20191226-wa0036.jpg" alt="http://uupload.ir/files/a2qv_img-20191226-wa0036.jpg" style="width: 360px;"></div><div><br></div><div><font size="5">شامگاه روز پنج شنبه 5دی ماه 1398 به همراه جمعی از آزادگان بهبهان به دیدار خانواده شهیدان بهروزی رفتیم. خانواده ای که با تمام وجود در خدمت اسلام ، انقلاب و کشور بودند. خانواده ای که مظهر ایثارگری را در منطقه زیدون بوده و هستند. شهید علی بهروزی در عملیات فتح المبین در جبهه شوش به شهادت رسید. شهید عبدالعلی بهروزی فرمانده تیپ 15 امام حسن مجتبی علیه السلام در ادامه عملیات خیبر در جزایر مجنون به فیض شهادت نائل آمد. حاج محمود بهروزی نیز در عملیات خیبر به اسارت دشمن درآمد.و قریب به هفت سال از دوران جوانی خود را در اردوگاه های رژیم بعثی پشت سرگذاشت. <br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">مادر این شهیدان بزرگوار پس از عمری صبوری در فراق فرزندانش چندی پیش به دیار باقی شتافت و همنشین فرزندان شهیدش شد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">حضور آزادگان در منزل این شهیدان جهت عرض تسلیت و ادای احترام به ساحت مقدس این بانوی بزرگوار بود.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">آزادگان ابتدا بر مزار شهدای زیدون حاضر شدند و با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا و مادر بزرگوار شهید بهروزی ادای احترام نمودند. و سپس در منزل این شهیدان با قرائت زیارت پرفیض عاشورا و بیان خاطراتی از این دو شهید عزیز و مادر والا مقامشان یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند.</font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/mf8u_img-20191226-wa0037.jpg" alt="mf8u_img-20191226-wa0037.jpg" id="imgview" style="width: 360px;"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/o3h9_img-20191226-wa0034.jpg" alt="http://uupload.ir/files/o3h9_img-20191226-wa0034.jpg" style="width: 360px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/vzyw_img-20191226-wa0042.jpg" alt="http://uupload.ir/files/vzyw_img-20191226-wa0042.jpg" style="width: 360px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/f1kg_img-20191226-wa0044.jpg" alt="http://uupload.ir/files/f1kg_img-20191226-wa0044.jpg" style="width: 360px;"><br><font size="5"></font></div><div><font size="5"></font><br></div> text/html 2019-12-22T18:35:20+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دانستنی های سود سهام مینو http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2057 <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p style="text-align:center"><img alt="y525730_.png" src="https://imgurl.ir/uploads/y525730_.png" width="509" height="379"></p><p style="text-align:center"><span style="font-size:48px"><strong><span style="background-color:#ecf0f1"><span style="color:#e74c3c">قابل توجه آزادگان سهامدار خودکفایی</span></span></strong></span><span style="font-size:24px"><strong><span style="background-color:#ecf0f1"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></span></p><p style="text-align:center"><span style="font-size:24px"><strong><span style="background-color:#ecf0f1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; تاده روز آینده اطلاعات شفافی از خودکفایی ارائه خواهد شد ....۶گروه کارشناس خبره بیطرف ازکارگزاری آگاه درحال بروز کردن قیمت املاک خودکفایی هستند سالهاست این املاک قیمت نخورده وبا اعلام قیمت جدید املاک خودکفایی آن وقت مشخص خواهد شد خودکفایی &nbsp;آزادگان چه دارائی هنگفتی دارد ...لطفا کمی صبر کنید تا قیمت املاک جدید خودکفایی اعلام و۴۰درصد هدیه سهام هم بگیرید آن وقت تصمیم بگیرید که فروشنده هستید یا خیر ....لطفا تاآن زمان اموالتان حراج نکنید ...۲۰سال سهامتان نگه داشتید آنرا مفت ازدست ندهید آیا میدانید روزانه &nbsp;هرسهم دویست تومان افزایش دارد واین یعنی هرروز هرکس ۱۰هزارسهام دارد ۲میلیون بردارائی اش اضافه میشود</span></strong></span></p><p style="text-align:center"><span style="font-size:24px"><strong><span style="background-color:#ecf0f1">علی شریعتی</span></strong></span></p> </div></div> text/html 2019-12-22T18:33:27+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دانستنی های سود سهام مینو http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2056 <p><span style="font-size:16px"><strong>سوال: اگر سهامدار آزاده ای کلیه سهام خود را فروخته باشد، آیا سودی به او تعلق خواهد گرفت؟</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>جواب: اگر سهامداری کلیه سهام خود را قبل از تاریخ مجمعی که در آن برای تقسیم سود تصمیم گیری می شود فروخته باشد، چنانچه در آن مجمع بر اثر تصمیم سهامداران، سود تقسیم شود، این سود به سهامدارای که سهام خود را قبل از مجمع فروخته تعلق نمی گیرد.</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>سوال: اگر سهامدار آزاده ای نود درصد سهام خود را فروخته و ده درصد را برای خودش نگه داشته باشد، آیا سودی به او تعلق خواهد گرفت؟</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>جواب: اگر سهامداری بخشی از سهام خود را قبل از تاریخ مجمعی که در آن برای تقسیم سود تصمیم گیری می شود فروخته باشد، چنانچه در آن مجمع بر اثر تصمیم سهامداران، سود تقسیم شود، این سود فقط به آن تعداد از سهام ایشان که برایش باقی مانده، تعلق خواهد گرفت.</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>سوال: می خواستم بدانم برای هر ماه اسارت آزادگان، چند سهم تعلق گرفته است؟ برای همسران و فرزندان آزاده ای که قبل از اسارت متأهل بودند چند سهم؟</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>جواب: هر سهامدار برای آگاهی از تعداد سهم خود می تواند به مراجع زیر مراجعه نماید:</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>الف-&nbsp; امور سهام شرکت، شماره تماس: ۸۸۱۰۳۹۵۶ –&nbsp; ۸۸۱۰۳۶۶۷</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>ب- کارگزاری های سازمان بورس در سراسر کشور.</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>ج- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.</strong></span></p> text/html 2019-12-21T18:39:35+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار جمعی از آزادگان بهبهان با آزاده حاج غلامحسین کاویانی http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2055 <div><font size="5">طبق روال معمول، شامگاه روز شنبه 30آذر ماه سال 1398 به دیدار یکی از آزادگان شهرمان رفتیم و این بار مهمان آزاده عزیز حاج غلامحسین کاویانی بودیم. آزاده ای که در آبان ماه سال 59به اسارت دشمن درآمد و قریب به ده سال از عمر و جوانی خود را در اردوگاه های موصل و رومادی گذراند. و سرانجام با سرافرازی کامل به آغوش میهن عزیز خود بازگشت.</font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/oxm3_img-20191221-wa0012.jpg" alt="oxm3_img-20191221-wa0012.jpg" id="imgview" style="width: 380px;"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/38da_img-20191221-wa0008.jpg" alt="http://uupload.ir/files/38da_img-20191221-wa0008.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 360px;height: 320px;" width="855" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/3o8x_img-20191221-wa0010.jpg" alt="http://uupload.ir/files/3o8x_img-20191221-wa0010.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 380px;height: 350px;" width="855" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/y0c7_img-20191221-wa0011.jpg" alt="http://uupload.ir/files/y0c7_img-20191221-wa0011.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 360px;height: 320px;" width="855" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/x4p7_img-20191221-wa0013.jpg" alt="http://uupload.ir/files/x4p7_img-20191221-wa0013.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 370px;height: 320px;" width="855" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/0snt_img-20191221-wa0007.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0snt_img-20191221-wa0007.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 370px;height: 320px;" width="855" height="641"><br><font size="5"></font></div> text/html 2019-12-20T18:00:45+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده حذف سهمیه ایثارگران http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2054 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"> </div></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:28px"><strong><a rel="nofollow" href="http://navideshahed.com/fa/news/469639/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-90-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA"><span style="color:#e74c3c">حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از سهمیه ایثارگران در کنکور</span></a></strong></span></p><p style="text-align:center"><span style="font-size:28px"><strong><a rel="nofollow" href="http://navideshahed.com/fa/news/469639/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-90-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA"><span style="color:#e74c3c">با کاهش سهمیه‌ مخالفیم</span></a></strong></span></p><p style="text-align:center"><span style="font-size:28px"><strong><a rel="nofollow" href="http://navideshahed.com/fa/news/469639/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-90-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA"><span style="color:#e74c3c">ملاک عمل همچنان بند �الف� ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه است</span></a></strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ضروت استفاده از نظرات کارشناسی بنیاد در مورد سهمیه های کنکور تاکید کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران نظرات ایثارگران در فرایند بررسی این لایحه در دولت و مجلس حمایت خواهد کرد.</strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong><img title="حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از سهمیه ایثارگران در کنکور" alt="حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از سهمیه ایثارگران در کنکور" src="http://navideshahed.com/files/fa/news/1398/9/26/460519_835.jpg" width="492" height="296"></strong></span></p><p><span style="font-size:16px"><strong>معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ضروت استفاده از نظرات کارشناسی بنیاد در مورد سهمیه های کنکور تاکید کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران نظرات ایثارگران در فرایند بررسی این لایحه در دولت و مجلس حمایت خواهد کرد.</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:16px"><strong>به گزارش نوید شاهد از �ایثار�، حجت الاسلام محمد حسن کاویانی راد با اشاره به ایجاد برخی محدودیت ها برای ایثارگران در پیش نویس لایحه ساماندهی سهمیه ها گفت: با توجه به اینکه در خصوص سهمیه ایثارگران در این پیش نویس تغییراتی داده شده، انتظار می رفت سازمان سنجش پیش از تهیه این پیش نویس و رسانه ای کردن آن از دیدگاه های کارشناسی بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی امر ایثارگران استفاده کند.</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:16px"><strong>معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: این طرح باید فرایند بررسی را در کمیسیون های دولت و مجلس شورای اسلامی طی کند و در این مراحل فرصت کافی برای بنیاد وجود دارد تا نظرات کارشناسی خود را برای جلوگیری از تضییع حقوق ایثارگران ابزار کند. در مجموع اعتقاد داریم رسانه ای کردن این پیش نویس به شکل کنونی به مصلحت نبود و از سازمان سنجش تقاضا داریم برای رفع ابهامات جامعه ایثارگری از طریق رسانه ها اقدام کند.</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:16px"><strong>حجت الاسلام کاویانی راد با تاکید بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران با کاهش سهمیه‌های ایثارگران مخالف است ادامه داد: بنیاد همواره با منطق و استدلال از ایثارگران به عنوان پشتوانه امنیت کشور حمایت کرده و در آینده نیز این حمایت ادامه دارد و نظرات خود را درباره پیش نویس مذکور به صورت مکتوب به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی ربط اعلام خواهد کرد.</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:16px"><strong>وی در خصوص تهیه پیش نویس لایحه ساماندهی سهمیه‌ها از سوی سازمان سنجش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران با هر طرح و لایحه‌ای که همزمان عدالت آموزشی را در جامعه به ارمغان بیاورد، موجب تسهیل در ورود بیشتر استعدادهای برتر به دانشگاه‌ها شود و حق فردی را تضییع نکند موافق است.</strong></span></p><span style="font-size:16px"><strong>معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد در انتها تاکید کرد: با توجه به اینکه تغییر در سهمیه‌ها در قالب پیش نویس لایحه مطرح شده و تا زمان تصویب در مجلس زمانی طولانی را طی خواهد کرد، ملاک عمل همچنان بند �الف� ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه است. بر همین اساس به داوطلبان شاهد و ایثارگر توصیه می‌کنیم تا بدون توجه به این موارد همچنان با تلاش فراوان و تمرکز بر متون و کتاب‌های درسی بنیه علمی خود را تقویت کنند.</strong></span> text/html 2019-12-19T17:51:28+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده جلسه ماهانه هیات آزادگان بهبهان http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2053 <div><font size="5">جلسه ماهانه هیات آزادگان بهبهان روز پنچ شنبه 28 آذر ماه سال 1398 در&nbsp; محل امام زاده امیر محمد علیه السلام در روستای خاییز و در دامنه سلسله کوه های زاگرس برگزار شد. در این جلسه صمیمی و دوستانه جمعی از آزادگان به تنگه خاییز ، محل سنگنوردی و کوهنوردی این منطقه رفتند. بعد از اقامه نماز ظهر یکی از اعضای شورای هیات آزادگان در خصوص آزمون سراسری دانشگاه های کشور،چگونگی ثبت نام و مسایل مربوط به آن را برای حاضران توضیح داد. و سپس به سوالات آزادگان در این مورد پاسخ داده شد. در انتها آزادگان نهار را میهمان تدارکات هیات بودند.</font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/7jul_img-20191219-wa0011.jpg" alt="http://uupload.ir/files/7jul_img-20191219-wa0011.jpg" style="width: 355px;"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/ksl_img-20191219-wa0014.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ksl_img-20191219-wa0014.jpg" style="width: 360px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/1l7w_img-20191219-wa0015.jpg" alt="1l7w_img-20191219-wa0015.jpg" id="imgview" style="width: 360px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/y0kj_img-20191219-wa0016.jpg" alt="y0kj_img-20191219-wa0016.jpg" id="imgview" style="width: 365px;"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/xl6b_img-20191219-wa0012.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xl6b_img-20191219-wa0012.jpg" style="width: 370px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/npvp_img-20191219-wa0010.jpg" alt="http://uupload.ir/files/npvp_img-20191219-wa0010.jpg" style="width: 370px;"></div><div><br></div><div><br><font size="5"></font></div> text/html 2019-12-13T05:58:01+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار جمعی از آزادگان بهبهان با آزاده حاج حمزه رفیع http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2052 <div><font size="5">جمعی از آزادگان بهبهان شامگاه روز پنجشنبه به دیدار حاج حمزه رفیع از آزادگان و جانبازان سرافراز بهبهان رفتند. ایشان ماه گذشته به دلیل مشکلات قدیمی مجبور به عمل جراحی شده بودند. <br></font></div><div><font size="5">حاج حمزه رفیع در عملیات خیبر اسفند سال 62 به اسارت دشمن درآمد و قریب به هفت سال از عمر خود را در موصل دو سپری نمود.</font></div><div><font size="5">در این دیدارحاضران برای سلامتی ایشان و همه ایثارگران دعا نمودند.</font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/asvf_img-20191213-wa0000.jpg" alt="asvf_img-20191213-wa0000.jpg" id="imgview" style="width: 355px;"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/38jr_img-20191213-wa0001.jpg" alt="38jr_img-20191213-wa0001.jpg" id="imgview" style="width: 356px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/7hi3_img-20191213-wa0002.jpg" alt="7hi3_img-20191213-wa0002.jpg" id="imgview" style="width: 357px;"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/vosf_img-20191213-wa0004.jpg" alt="vosf_img-20191213-wa0004.jpg" id="imgview" style="width: 358px;"><br><font size="5"></font></div> text/html 2019-12-11T18:58:21+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده به بهانه سالگرد شهادت آزاده سرافراز سعید باباسنی http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2051 <br> <div><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/k4nt_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86%DB%8C_-_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="http://uupload.ir/files/k4nt_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86%DB%8C_-_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF.jpg"></div><div><br></div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مرحوم سعید بابا سنی متولد 1344</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">تیپ بعثت</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">گردان رعد به فرماندهی شهید خیرالله جنت شعار</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">عملیات رمضان</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اسارت 61/4/24<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; </span>شهادت:77/9/25</span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خاطرات تو در دفترچه&nbsp; یاداشت ذهنم و تقویم قلبم حک شده است. دلم را به اواج خروشان دریای ایثار و از خودگذشتگی می سپارم و لحظه های حضورت را در دلم پاکنویس می کنم ،شاید ردپای دوباره ات را همراه با خاطراتی بیاد ماندنی در جاده های خونی عشق و در حصارهای تاریک اسارت،در پشت آن پنجره ی کوچک آن گاه که معصومانه به حیاط خلوت اردوگاه می نگریستی و... ارج می نهم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهید باباسنی در اصل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اهل آبادان بود ،شرایط جنگی او و خانواده اش را به سردشت زیدون از توابع بهبهان آورده بود .اشغال سرزمینش توسط بیگانگان او را می آزرد. قبل از حضور در جبهه با بسیج همکاری می کرد و به محض اینکه به سنی رسید که مجوز ورود به میدان نبرد را داشت خود را برای این امر مقدس آماده کرد. تیر ماه سال 61 در اوج گرمای خوزستان به خرمشهر اعزام شدتا در نبردی سنگین علیه متجاوزان بعثی شرکت کند. عملیات رمضان 45 روز بعد از فتح بزرگ خرمشهر بود و اولین عملیات برون مرزی ما به حساب می آمد. عملیات با رمز مقدس یا صاحب الزمان ادرکنی آغاز شد و سعید به همراه همرزمانش بر قلب سیاه دشمن بعثی تاخت تا انتقام دوستان شهیدش را گرفته باشد و خاک میهن اسلامیش را از خطر دشمن بعثی در امان بدارد. عملیات رمضان به دلیل پاره ای مشکلات و ناهماهنگی ها به اهداف از پیش تعیین شده نرسید،سعید و دوستانش در میان دشمن و سیم های خاردار و میادین مین گرفتار شدند و با وجود رشادتها و از خود گذشتگی ها تسلیم سرنوشت شده و به اسارت درآمدند. اوو دوستانش اسیر شدند تا مملکتشان آزاد و سرافراز باشد و به دست دشمنان روبه صفت نیفتد. سعید بابا سنی و دوستانش مسیر سخت جبهه تا بصره را تحمل نمودند شکنجه ها و تحقیر های دشمن و گرمای تابستان و... در بصره وضعیت بسیار سختی حاکم بود ناله ی مجروحان و ضرب و شتم های دشمن ، تشنگی و گرسنگی و... این مسائل برای سعید که در آن زمان نوجوانی 17 ساله بود بسیار طاقت فرسا بود که شاید بزرگان نیز قادر به تحمل آن نبودند اما سعید در فرهنگی بزرگ شده بود که این سختی ها را با توجه به مصائب کربلا و سختی هایی که اسرای کربلا متحمل شدند مقایسه می کرد و آن را برای خود آسان می نمود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهید بابا سنی بعد از طی مراحل ابتدایی که همه ی اسرا آن را به اجبار باید پشت سر می گذاشتند و به حق از سخت ترین لحظات عمرشان به حساب می امد به اردوگاه 2 موصل(موصل بزرگ) منتقل شد. شرایط سخت زندگی همراه با شکنجه ها ی جسمی و روحی در این اردوگاه کافی بود تاهر انسان توانمندی را به سادگی از پای درارد. اما سربازان سلحشور <b>خمینی کبیر</b> چنان خود را به فرهنگ عاشورا متصل کرده بودند که هر سختی و ناهمواری را برای خویش آسان می ساختند.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سعید در اردوگاه موصل بزرگ تا زمان درگیری معروف و خونبار آذر 61اقامت داشت در این درگیری نیزاو همانند سایر همرزمانش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. آن روز غمبار در اردوگاه موصل بزرگ اتفاقی افتاد که تا مدت ها تاثیرات مخرب ان بر وجود سعید و دوستانش خود نمایی می کرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بعد از آن واقعه سعید به اردوگاه موصل چهار منتقل شد. در روز انتقال سربازان دشمن با قساوت تمام با اسرای رمضان برخورد کردند. شاهدان این ماجرا می گفتند :«عراقی طوری بچه ها را می زدند که تصور نمی شد بدانند طرف مقابل انسان است!!!!!!» سعید در اردوگاه موصل چهار ماند تا اسارت به پایان رسید. در همین اردوگاه بود که توفیق زیارت اباعبدالله الحسین به او دست داد. در راه کربلا با سربازی آشنا می شود. سرباز می پرسد :«از این که می خواهی به کربلا بروی چه احساسی داری؟ گفتم :باورم نمی شود اما خیلی خوشحالم. او پرسید: اسمت چیست ؟گفتم سعید. گفت اسم پدر من هم سعید است. گفتم اسم پدر تو چیست؟ گفت حسن. گفتم نام پدر من هم حسن است. سرباز عراقی عصبانی شد و فکر کرد که من اورا دست می اندازم اما من صادقانه گفتم که راست می گویم و قصد تمسخر ندارم.سرباز آرام شد و گفت:« اگر چیزی خواستی به خودم بگو» سعید پس از مدتی از او خرما می خواهد تا تبرک کند و برای بچه های دیگر در اردوگاه ببرد. سرباز برای او خرما می آورد و سعید بعدا خرمای تبرک شده را بیبن بچه ها تقسیم می کند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آنچه برای من (نگارنده) بسیار جای تاسف داشت این بود که از هرکسی که در مورد سعید باباسنی پرسیدم چیز خاصی را در خاطر نداشت.!!!!! همه می گفتند :«<b>جوان محجوب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کم حرفی بود</b>...»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این جمله را از چند نفر شنیدم. کسانی که از اول اسارت و در اردوگاه یک و چهار همراه او بودند.برایم تعجب آور بود که در مورد سایر دوستان این همه مطلب وجود دارد چرا کسی در مورد سعید باباسنی چیزی به خاطر ندارد؟؟؟ ظاهرا سعید در اسارت هم همانند زمان آزادی بعد از اسارت بسیار آرام و محجوب بود . کمتر وارد بحث هایی می شد که بوی غیبت و تهمت را می داد. در مورد واقعه ی آذر سال 61 قصه های و خاطرات گوناگونی نقل شده اما در هیج حایی از این قصه ها کسی مشخصا از سعید سخن نمی گوید .فقط می دانند که در آن روز غمبار و سخت او نیز همانند سایر دوستانش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. آزاده آرام و محجوب ما در اسارت هم آرامش بخصوص داشت همانند دوران اندک آزادی اش. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سعید بعد از آزادی ازدواج کرد اما صاحب فرزندی نشد و خیلی زود دچار بیماری گشت . سردردهای شدید امانش را بریده بود اما همچنان آرام و استوار با دردها می جنگید. سرانجام در تاریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>25 آذر ماه سال 1377بعد از تحمل درد و رنج فراوان ناشی از عوارض اسارت تسلیم امر الهی شد و به سوی یاران شهیدش شتافت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:9.0cm"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><b>روحش شاد و یادش گرامی باد</b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></p><br> <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2019-11-15T06:27:57+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده جلسه ماهانه هیات آزادگان بهبهان در ایام ولادت پیامبر رحمت http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2050 <div><font size="5">گرد همایی آزادگان بهبهان به مناسبت میلاد با سعادت پیامیر رحمت و فرزند برومندش امام صادق علیهم السلام در روز پنچ شنبه 23 آبان ماه در محل امازاده علمدار در دامنه سلسله کوه های زاگرس برگزار شد. در این مراسم جمعی از آزادگان با عبور از تنگه علمدار خود را به چشمه زیبایی این منطقه رساندند و از زیبایی های کوهستان استفاده نمودند.</font></div><div><font size="5">نماز ظهر و عصر به امامت حجت السلام حسین دعاوی اقامه شد و سپس ایشان به&nbsp; سخنرانی و مداحی پرداختند.</font></div><div><font size="5">در انتها آزادگان بر سفره نهاری که از طرف تدرکات هیات آماده شده بود حضور پیدا کردند.</font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/5gf2_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B4%DB%B1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/5gf2_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B4%DB%B1.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 450px;height: 250px;" width="854" height="641"></font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/19ut_img-20191114-wa0061.jpg" alt="http://uupload.ir/files/19ut_img-20191114-wa0061.jpg" style="width: 350px;"></font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/4v45_img-20191114-wa0021.jpg" alt="http://uupload.ir/files/4v45_img-20191114-wa0021.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 370px;height: 200px;" width="856" height="641"></font></div><div><br><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/lrge_img-20191114-wa0023.jpg" alt="lrge_img-20191114-wa0023.jpg" id="imgview" style="width: 350px;height: 261.117px;"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/1c6l_img-20191114-wa0046.jpg" alt="http://uupload.ir/files/1c6l_img-20191114-wa0046.jpg" class="shrinkToFit" width="360" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/u1u7_img-20191114-wa0022.jpg" alt="http://uupload.ir/files/u1u7_img-20191114-wa0022.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 450px;height: 250px;" width="856" height="641"></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/sotk_img-20191114-wa0057.jpg" alt="http://uupload.ir/files/sotk_img-20191114-wa0057.jpg" style="width: 450px;"></div><div><br></div> text/html 2019-11-02T17:10:09+01:00 azadegan-behbahan.mihanblog.com رزمنده آزاده دیدار جمعی از آزادگان بهبهان با آزاده حاج هوشنگ بیرون رو http://azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/2049 <div><font size="5">پس از پایان ماه صفر و عزادریهای این ماه دیدار های هیات <br></font></div><div><font size="5">ازادگان بهبهان از روز شنبه 11 آبان ماه با دیدار از برادر آزاده هوشنگ بیرون رو از سر گرفته شد.</font></div><div><font size="5">هوشنگ بیرون رو در سال 1366 در منطقه نفت شهر بالباس مقدس سربازی به اسارت دشمن درآمد و پس از سپری کردن بیش از سه سال از عمر خود در اردوگاه های بعقوبه و تکریت 15 در شهریور ماه سال 1369 با سرافرازی تمام به میهن اسلامی بازگشت.<br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><img src="http://uupload.ir/files/l46j_img-20191102-wa0018.jpg" alt="http://uupload.ir/files/l46j_img-20191102-wa0018.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350x;" width="480" height="641"><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/cm3p_img-20191102-wa0020.jpg" alt="http://uupload.ir/files/cm3p_img-20191102-wa0020.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;height: 250px;" width="854" height="641"></div><div><img src="http://uupload.ir/files/8fpj_img-20191103-wa0001.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8fpj_img-20191103-wa0001.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 350px;height: 250px;" width="854" height="641"></div>