آزادگان بهبهان

به مناسبت میلاد با سعادت اما حسن مجتبی علیه السلام ضیافت افطار هیات آزادگان بهبهان در محل حسینیه رزمندگان برگزار گردید. در این محفب معنوی بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا همه آزادگان میهمان سفره پر برکت کریم اهل البیت بودند.http://uupload.ir/files/7w0b_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1%DB%B1%DB%B9.jpg

http://uupload.ir/files/vupb_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B3%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/37wm_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B9%DB%B0%DB%B3.jpg

http://uupload.ir/files/xqbo_img-20190521-wa0005.jpg
http://uupload.ir/files/aia8_img-20190521-wa0012.jpg

http://uupload.ir/files/5aso_img-20190521-wa0010.jpg


http://uupload.ir/files/fr8p_img-20190521-wa0017.jpg

http://uupload.ir/files/ym6f_img-20190521-wa0018.jpg


[ سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 ] [ 04:05 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]

حاج رحمن آغازی از آزادگان سرافراز بهبهان و یکی از چهره های علمی شهرمان که از سال گذشته به عنوان مسئول دانشگاه پیام نور بهبهان انتخاب شد اخیرا مرکز قرآنی اباصالح المهدی عج را در بهبهان راه اندازی نموده و علاوه بر جز خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان جلسات تفسیر قرآن را نیز به صورت هفتگی برگزار می کند و در اجرای این برنامه قرآنی ازقریان ممتاز کشوری و طلاب موفق شهرمان استفاده می نماید. برای ایشان و همکارانشان آرزوی توفیق روز افزون را داریم.


http://uupload.ir/files/9vbz_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B3_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B8.jpg

http://uupload.ir/files/6i1_img-20190515-wa0015.jpg


http://uupload.ir/files/mqlo_img-20190515-wa0013.jpg

http://uupload.ir/files/solc_img-20190515-wa0014.jpg

[ دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ] [ 03:22 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]

7wn_135134903733-300x160.jpg

ضرب وشتم آسایشگاه پنج:

        درحالی كه ماباتحمل فشارهای زیادواردسومین دهه ی ماه مبارك رمضان شده بودیم وهرروزدردسرجدیدی رامتحمل می شدیم ،روزی به بچه هاگفتم من گمان می كردم كه بهترین رمضان عمرم رادریاسوج سپری كرده بودم ،آنجامامعتقدبودیم كه رمضان سال 61 زودموردقبول درگاه الهی قرارمی گیرد،زیراامكانات درآنجابسیاركم بودواینك درموصل ودرتابستان 63 متوجه شدم كه جاهایی به مراتب سخت تروطاقت فرساتروجودداردكه یكی ازآنهاموصل است افطار مختصر ، سحری ناچیز،تحمل گرمای شدید بدون وسایل خنك كننده،اذیت وآزاردشمن وبرای بسیاری از افراددوری ازخانواده و...همه وهمه دورهم جمع شده بودند تا مارابیازمایندوخداوندنیزدراین میان به انسان های صبورعجب لطف هاوعنایت هایی داشت كه واقعا جای تفكرواندیشه دارد.نمونه ای ازاذیت وآزارهای سخت عراقی هادرماه رمضان درموردآسایشگاه پنج بود.صبح یكی ازروزهای ماه رمضان متوجه شدیم كه آسایشگاه 5 درسحرگاه گذشته موردضرب وشتم دشمن قرارگرفته است ازطرفی غمگین بودیم كه تعدادزیادی ازبچه هابدون هیچ گناهی این چنین درماه خدامورداذیت وآزار قرار بگیرند وازطرفی دیگركمی هم خوشحال بودیم زیراجاسوس كویتی الا صل كه مسئول آسایشگاه 5 بوددراین ماجرابه سختی موردشكنجه قرارگرفته بود.سرتیغ زده ی اوبراثراصابت كابل هاشباهت زیادی به خیابان های بزرگ یك شهرشلوغ پیداكرده بود.واین خودمزدخوش خدمتی  های اوبودماتصورمی كردیم كه بعدازاین ماجرااوكمی عاقل می شودوازاین اعمال زشت واین خیانت ناپسنددست برمی دارد یادست كم باعث می شودكه جاسوسان دیگربادیدن سرخون آلود اودرس عبرت بگیرندوبه دشمن اعتمادنكنندماجرای آن شب بنابه گفته ی بچه های آن آسایشگاه چنین كه:((سربازهابه افسراردوگاه اطلاع داده بودندكه این آسایشگاه برای خالی كردن زباله هااززباله دانی اردوگاه كه هنگام بعدازظهرازآمارصورت می گرفت تأخیر داشته اندوافسراردوگاه نیزدستوربه تنبیه سحرگاهی داده بود. حدودیك ساعت قبل ازگشودن درآسایشگاههابرای گرفتن سحری، درآسایشگاه 5 راگشوندوسربازان باكابل به بچه هایی كه درخواب بودندحمله ورشدند،وحشت كسی راكه ازخواب برمی خیزدآن هم باضربه كابل ودشمن كابل به دست وحشی رابالای سرخودمی بینددر نظربیاورید . جنگ وگریزعجیبی درآسایشگاه به راه افتاده بود،بچه های آسایشگاه چهارمی گفتندفریادبچه هاآن قدرجان سوزودل خراش بودكه ما از ترس جرأت تكان خوردن نداشتیم ووحشت ماازوحشت آنهاكمترنبود.دراین میان حتی جاسوسان نیزاز ضربات شدیدكابل عراقی هادرامان نماندندهجوم عراقی هادوبارانجام شدهربارحدودنیم ساعت به طول انجامید.ضربات كابل به حدی محكم وشدیدبودكه جای آن برسروگردن بچه هابه خوبی آشكاربود.معلوم بودكه این كارعراقی هانوبتی بودوكاری بوداز مجموعه كارهای تنبیهی دشمن برای گرفتن زهره چشم ازبچه هاوبرای این كارنیازبه بهانه هایی داشتند.به هرحال سفاكی وبی رحمی دشمن به حدی بودكه ماه رمضان وروزه احترام به اعتقادات ومسائل دیگربرای آنهاهیچ اهمیتی نداشت وسدی برای ممانعت ازكارآنهانمی شد.درتمام روزهای ماه رمضان هرروزبه بهانه ای فردیاافرادی یاحتی آسایشگاهی موردضرب وشتم شدیدقرارمی گرفتند تاشقاوت سفاكن بی رحم رابرهمگان آشكاركندوكمترین تردیدمردان خدانیزازبین برود..... ادامه دارد

نقل از کتاب سال های اسارت اثر محمد جواد اسکافی


[ یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ] [ 02:00 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]


حضرت امام سجاد علیه السلام

و الحمد لله الذی جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان ، شهر الصیام ، و شهر الاسلام ، و شهر الطهور ، و شهر التمحیص ، و شهر القیام الذی انزل فیه القرآن ، هدی للناس ، و بینات من الهدی و الفرقان.(صحیفه سجادیه)

و سپاس خدایی را سزاست كه ماه خود ماه رمضان ( مستفاد از این جمله آن است كه رمضان یكی از نامهای خدای تعالی است ) ماه صیام و روزه ( امساك و خودداری از خوردن و آشامیدن در اوقات معلومه ) و ماه اسلام ( ماه طاعت و فرمانبری از جهت بسیاری طاعت و بندگی ، یا ماه دین اسلام برای این كه واجب شدن روزه آن از مختصات این امت است ، چنان كه حفص ابن غیاث نخعی گفته : شنیدم حضرت صادق - علیه السلام - می فرمود : خداوند روزه ماه رمضان را بر هیچیك از امتهای پیش از ما واجب نكرده است .

پس به آن حضرت گفتم : معنی قول خدای تعالی " سوره 2 ، آیه 183 " : یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علی الذین من قبلكم " ای اهل ایمان روزه بر شما واجب شد چنان كه بر آنان كه پیش از شما بودند واجب گردید " چیست ؟

فرمود : خداوند روزه ماه رمضان را بر پیغمبران واجب گردانید نه بر امتها ، پس این امت را به ماه رمضان " بر امتهای گذشته " برتری داد ، و وجوب روزه آن را بر رسول خدا و بر امت آن حضرت قرار داد ) و ماه پاكیزگی ، و ماه تصفیه و پاك كردن ( از گناهان ، یا ماه تخلیص و رهایی از آنها ) و ماه قیام و ایستادن ( برای نماز در شبها ) را یكی از آن راههای احسان قرار داد ( و این كه ماه رمضان را ماه قیام گفتند برای آن است كه نماز مستحبی در شبهای آن بسیار خوانده می شود ، و مشهور در روایات علاوه از نمازهای مستحبی كه در هر شب باید خواند چنان كه بسیاری از علما فرموده اند : خواندن هزار ركعت نماز در شبهای آن مستحب است .

 و كیفیت آن ، آن است كه هر شبی تا بیست شب بیست ركعت : هشت ركعت پس از نماز مغرب و دوازده ركعت پس از نماز عشاء و در شب نوزدهم به غیر از بیست ركعت صد ركعت دیگر خوانده شود ، و در ده شب پس از بیست شب هر شبی سی ركعت : هشت ركعت پس از نماز مغرب و بیست و دو ركعت پس از نماز عشاء و در هر شب از بیست و یكم و بیست و سوم به غیر از سی ركعت صد ركعت دیگر كه مجموع آنها هزار ركعت است ، و اگر ماه رمضان از سی روز كمتر باشد نماز شب سی ام ساقط است و به جای آن خواندن درست نیست ) آن چنان ماهی كه قرآن در آن فروفرستاده شد ( خدای تعالی آن را در شب قدر به آسمان دنیا فرستاد و از آنجا در مدت بیست و سه سال به تدریج بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - نازل گردانید ) در حالی كه برای مردم راهنما ( ی از گمراهی ) و نشانه های آشكار رهبری ( حلال و حرام ) و جداكننده میان حق و باطل است ( جمله الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان از قرآن شریف " سوره 2 ، آیه 185 " اقتباس شده )


[ شنبه 28 اردیبهشت 1398 ] [ 02:23 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
یکی از کلاس های ختم قرآن با سابقه در بهبهان کلاسی است که با همت حاج عبدالصمد صالح نژاد، آزاده و جانباز سر افراز ، از حدود 27 سال پیش آغاز شده است و تاکنون با شور و اشتیاق ادامه دارد. این کلاس در ماه رمضان به ختم قرآن می پردازد و بعد از ماه مبارک به صورت هفتگی در زمینه تفسیر قرآن و بیان احادیث معصومین ادامه پیدا می کند. محل اجرای کلاس به صورت دوره ای در منزل اعضا بوده و به صورت مرتب در منزل بعضی از شهدا مثل شهیدآزاده محمد رشیدعبدالهی،شهید پورکاظم،شهید ناوک و.... که هرکدام به نوعی در این جمع شرکت داشته اند برگزار می شود. شرکت کنندگان در این کلاس اغلب از یاران دوران دفاع مقدس می باشند. علاوه بر حاج عبدالصمد صالح نژاد،حاج مجید کشاورزی از آزادگان بهبهان نیز در این کلاس حضوری مستمر دارد.


http://uupload.ir/files/spwe_img-20190515-wa0001.jpg


http://uupload.ir/files/ovo0_img-20190515-wa0003.jpg


http://uupload.ir/files/acsr_img-20190515-wa0002.jpg

[ جمعه 27 اردیبهشت 1398 ] [ 02:24 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]

رمضان در اسارت به روایت محمد سلیمانی

بااین حال وضعیت ما در رمضان بهترازقبل ازماه رمضان بودزیراقبل ازرمضان بچه هابرای روزه گرفتن مقداری نان وخرمارازیربالش خودمی گذاشتندونیمه شب آن رابرداشته ،زیرپتوبه آرامی می خوردند.ودرهمان حال مواظب پنجره بودندكه مباداسربازمتوجه آنهاشودذكریك جریان درآن شب هاجالب است:((بنده ی خدایی غذاراجهت خوردن درسحرزیربالش خودگذاشته بود،نیمه شب دست خودرازیربالش بردودرتاریكی پتومشغول خوردن شدكه ناگهان احساس كردچیزهایی روی دستش حركت می كنند،دست خودرااززیرپتوبیرون آورد و ناگهان مشاهده كرد كه مورچه ها به غذای اوحمله ورشده اند واوندانسته قسمتی ازآن را نیز خورده است و...))شروع روزاول ماه رمضان باروزهای دیگرهیچ تفاوتی نداشت،محدودیت هاهمانندروزهای قبل وجودداشت، حضوردرآسایشگاه ممنوع بود،نشست وبرخاست واحترام به سربازان همانندقبل بود،درهوای گرم خوابیدن درظهرماه رمضان یكی ازكارهای معمول درایران بودامابازهم عراقی هااین كارراممنوع اعلام كردند.قطع پیاپی آب وكمبودشدیدآن ،مزید برعلت هابود،وقتی كه حضوردرآسایشگاه ممنوع بود،آب وسیله ای بودبرای خنك شدن ورفع عطش،اماآن هم نبودومشكل بیشترمی شدیكی دوروزازماه رمضان گذشته بودكه مسئله خوابیدن ظهرراباافسرعراقی درمیان گذاشتیم اوگفت:((خوابیدن درآسایشگاه درهنگام روزممنوع است اماشمامی توانیدكناردیوارهاوزیرسایه بان بخوابیدبه شرط آن كه وقتی سربازآمدبلندشویدواحترام بگذارید!!! ))اگرجناب سروان عراقی می گفت  ممنوع است بخوابیدبهتر بود تااین جمله ی اخیر رابگوید آخرچطورممكن است كسی بخوابد وحضورسربازرااحساس كند و بلافاصله برخیزدواحترام بگذاردآن هم سربازی كه مدام درحال آمدوشددریك مسیرمشخص وتكراری است وهرسه دقیقه یكبارازكنارآدم ردمی شود.روزی كه افسرعراقی ونایب ضابط پلنگی چنین لطف بزرگی درحق ماكردنددركنارآن به بیان خطبه اخلاقی نیزپرداختند.نایب ضابط گفت:((انتم صائم واناصائم ... شماروزه هستیدومن هم روزه هستم واین درحالی بود كه مدام درحال كشیدن سیگاربود!!!مامی خواهیم شمادرماه رمضان راحت باشیداگرمشكلی داشتیدمثل ماجرای خوابیدن به مابگویید تاآن راحل كنیم !!))آقای نایب ضابط بااشاره به یكی ازبچه های نوجوان اصفهانی گفت:((این بچه بایدالان كنارمادرش باشدنه دراسارت،رژیم شمابچه هارابه زوربه جبهه می فرستدولی ماآنهارانجات می دهیم دراسارت نگه می داریم تاجنگ تمام شود!!حالاخودتان بگویید،شماكه تاكنون دیده اید، آیا برخورد ما یك برخوردانسانی واسلامی نیست؟!!آیادروغ حكام ایران برشماثابت نشدكه می گفتندعراقی هاكافرند؟!!آیامامسلمان نیستیم ،روزه نمی گیریم ،نمازنمی خوانیم ؟!!پس شماآگاه شویدوازخیرات وبركات آقای صدام حسین استفاده كنید!!!))نایب ضابط پلنگی باامتیازی كه درموردخواب به ماداده بودخوشحال وشادمان محل سخنرانی خودراترك كرد،اماهمان دستورنیم بندنیزهرگز اجرانشد ..... ادامه دارد
نقل از کتاب سال های اسارت اثر محمد جواد اسکافی

[ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ] [ 02:41 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
سال هاست که به همت آزادگان بهبهان کلاس های ختم،ترجمه و تفسیر قرآن ،نهج البلاغه و صحیفه سجادیه برگزار می گردد که به اختصار به معرفی آن ها می پردازیم.
بانی اصلی:آزاده حاج حمزه رفیع
از حدود 25 سال پیش به همت آزاده و جانباز هشت سال دفاع مقدس حاج حمزه رفیع کلاس های ختم قرآن در ماه رمضان در منزل شخصی ایشان آغاز شد که تاکنون برقرار می باشد.
بعد از پایان ماه رمضان نیز این کلاس ها ادامه دارد. در سال های نخستین بحث ترجمه تحت الفظی و بیان بعضی از داستان های قرآنی رایج بود. از سال 1378 این کلاس همزمان با نامگذاری آن سال به نام سال امام علی علیه السلام به کلاس ترجمه نهج البلاغه تبدیل شد. یک دوره کامل نهج البلاغه در مدت 20 سال خوانده شد.در این مدت از اساتیدی نظیر آزاده حاج غلامعباس محمد حسنی-حجت الاسلام قنبریان-استاد بزرگوار نورافشان و... در برخی جلسات دعوت به عمل آمد.
بعد از پایان نهج البلاغه بحث کتاب صحیفه سجادیه در دستور کار قرار گرفت. و هم اکنون حدود هفت ماه از شروع آن می گذرد.
محل برگذاری کلاس ها به فراخور زمان در مزل حاج حمزه رفیع-حاج مالک رفیع-حاج امان الله لیراوی وآقای وحید نجاریان برگذار شده است.
در برخی از ماه های سال به فراخور شرایط طبیعت کلاس در فضای خارج از خانه و در دامنه طبیعت برگزار شده است.

http://uupload.ir/files/00uo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B4_%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B3%DB%B1.jpg


http://uupload.ir/files/d5g_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B4_%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B3%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/50ah_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B4_%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B4%DB%B2.jpg

http://uupload.ir/files/enym_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B4_%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B1%DB%B7.jpg

http://uupload.ir/files/a9rz_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B4_%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B2%DB%B7.jpg

[ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ] [ 01:45 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]


رمضان در کلام معصومین (ع)


قالَ النَّبِی صلَّی اللّه علَیهِ وَ آلِهِ: اُعْطِیتْ اُمَّتی فی شَهْرِ رَمَضانَ خَمْساً لَمْ یعْطَها اُمَّةُ نَبِی قَبْلی. اِذا کانَ اَوَّلُ یوْم منْهُ نظَرَ اللّهُ اِلَیهِمْ. فَاِذا نَظَرَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ اِلی شَی ءٍ لَمْ یعَذِّبْهُ بَعْدَها. وَ خَلُوفُ اَفْواهِهِمْ حینَ یمسُونَ اَطیبُ عِنْدَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ریحِ الْمِسْک، تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلائِکةُ فی کلِّ یوْمٍ وَلَیلَةٍ مِنْهُ، وَ یأْمرُ اللّه عزَّوَجَلَّ جَنَّتَهُ فَیقُولُ تَزَینی لِعِبادِی الْمُؤْمِنینَ یوشَک اَنْ یسْتَریحُوا مِنْ نَصَبِ الدُّنْیا وَ أَذاها اِلی جَنَّتی وَ کرامتی، فاِذا کانَ آخِرُ لَیلَةٍ مِنْهُ غَفَرَ اللّهُ لَهُمْ عَزَّوَجَلَّ جَمیعاً.[5]

به امت من در ماه مبارک رمضان پنج چیز داده شده است که به هیچ امّتی قبل از امّت من داده نشده است: (1) نخستین روز از ماه رمضان خداوند نظر می کند به آنان، و به هر چه خداوند نظر کند دیگر آن را عذاب نمی کند. (2) بوی دهان آنان هنگامی که روز را به شب می رسانند، نزد خداوند از مشک خوش بوتر است. (3) فرشتگان برای آنان هر شب و روز طلب مغفرت می کنند. (4) خداوند دستور می دهد به بهشت و می فرماید: خود را زینت ده برای بندگان مؤمن من؛ زود باشد از سختی و آزارهای دنیا، راحت شده و در بهشت من و کرامت من جای گیرند. (5) و چون آخرین شب ماه رمضان شود، خداوند همگان را مورد عفو و بخشش قرار می دهد.

بهار جلد 96 ص 230


[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ] [ 02:20 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]


ماه رمضان در اسارت

فتواهای مختلف سربازان:

        درجریان ماه رمضان همه یااكثرسربازان عراقی صاحب فتوا شده بودندوهركس بخشی ازقوانین دینی راباآب وتاب برای ماشرح می دادوالبته بی سوادی آنهاوعدم آگاهی شان ازاین مسائل دینی باعث خنده وتمسخرمامی شد.شبی بعدازصرف سحردرحالی كه شاید2 ساعت یابیشتربه نمازمانده بودسربازعراقی درآسایشگاه 2 اعلام كردكه برخیزیدونمازبخوانیدبچه هاكه می دانستندوقت نمازنیست كمی بااوبحث كردندولی سربازگفت من مسلمانم وقت نمازرامی دانم فورابلندشویدنمازبخوانیدوبخوابیدبچه هابرای اینكه اوفردادردسری درست نكندنمازخواندندوخوابیدند.قریب به یك ساعت بعدفرج سربازدیگری كه كمتردرمسائل خشونت به كارمی بردآمدوبچه هاازاوپرسیدندآیانمازشده اوباتعجب گفت:صلاه!!وبعدبه ساعتش نگاه كردوگفت یك ساعت بیشتربه نمازمانده!!بخوابیدخودم وقت نمازبیدارتان می كنم .وبعداین كارراكرد.نمونه ی این فتوادادن درموردوقت افطارازطرف سربازان صادرگردید!!! گاهی در مورد آب خوردن هم همینطور می شد. یکی اجازه می داد دیگری نه. در مورد افطار وضعیت بدتر بود. یکی می آمد می گفت افطار شده بخورید. می گفتیم هنوز اذان نشده. عصبانی می شد و می گفت یعنی می خواهید بگویید من مسلمان نیستم؟ وقت افطار را نمی دانم؟ اگر گیر می داد که دیگر هیچ.. دوراه داشت یا روزه رابخوریمتا کتک نخوریم یا نخوریم و فردا کتک بخوریم و......

نقل از کتاب سال های اسارت اثر محمد جواد اسکافی


[ یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ] [ 03:08 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]

درس‌های ماه مبارک رمضان در کلام رهبر انقلاب

ریاضتی که در میهمانی این ماه وجود دارد - که ریاضت روزه و گرسنگی کشیدن است - شاید بزرگ ترین دستاورد این ضیافت الهی است. برکاتی که روزه برای انسان دارد، به قدری این برکات از لحاظ معنوی و ایجاد نورانیت در دل انسان زیاد است که شاید بشود گفت بزرگترین برکات این ماه همین روزه است. روزه را بعضی می گیرند؛ پس اینها وارد ضیافت شده اند و بهره ی از این ضیافت را هم گرفته اند. لیکن علاوه ی بر روزه گرفتن - که ریاضت معنوی این ماه مبارک است - اینها آموزش خود را هم از قرآن در حد اعلی تأمین می کنند؛ تلاوت قرآن با تدبر. با حالت روزه داری یا حالت نورانیتِ ناشی از روزه داری، در شب ها و نیمه شبه ا تلاوت قرآن، انس با قرآن، مخاطب خدا قرار گرفتن، لذت دیگری و معنای دیگری دارد. چیزی که انسان در چنین تلاوتی از قرآن فرا میگیرد، در حال متعارف و معمول نمیتواند به چنین تلاوتی دسترسی پیدا کند؛ آنها از این هم بهره میبرند. علاوه ی بر اینها، از مکالمه ی با خدای متعال و مخاطبه ی با خدا، راز و نیاز کردن، دل خود را و اسرار درون خود را برای خدا به زبان آوردن هم بهره برداری می کنند؛ یعنی همین دعاها. این دعای ابیحمزه ی ثمالی، این دعاهای روزها، این دعاهای شب ها و سحرها، اینها حرف زدن با خداست، خواستن از خداست، نزدیک کردن دل به ساحت حریم عزت الهی است؛ از این هم بهره می برند. بنابراین در این میهمانی، از همه ی دستاوردهای آن بهره می برند.  1386/6/23

[ شنبه 21 اردیبهشت 1398 ] [ 02:12 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]


روایتی از ایستادگی آزادگان در ماه رمضان

آغازماه رمضان(اولین رمضان دراسارت )10خرداد 63

        رمضان ماه خدا،ماه ضیافت ا... ،ماه شب های قدر،ماه شب زنده داری هاوعبادت هاو... درحال رسیدن بود،همه می پرسیدند، عراقی هادراین ماه چگونه برخوردخواهندكرد؟آیااندك مایه ی مسلمانی باعث خواهدشدكه دراین ماه دست ازاذیت وآزارمابردارند؟ آیااجازه ی روزه گرفتن داریم ؟وسؤالات مختلف دیگر... یك روزقبل ازماه رمضان كه اكثریت اردوگاه روزه بودندعراقی هااعلام كردندكه:((هركس مریض است ونمی خواهدروزه بگیردخودش رابه مسئول آسایشگاه معرفی كندتامسئله ی غذای آنهاحل شود.))آنها درموردچگونگی دادن افطاروسحری نیزتوضیحاتی دادندوقرارشدكه افطاررایك ساعت قبل ازآمارعصر تحویل دهندوساعت 2یا2/5 بامدادنیزدرآسایشگاه هارانیز به ترتیب بگشایندو15 نفربرای گرفتن غذاوچای ازآسایشگاه خارج شوند.درواقع  افطارهمان غذای صبح ،آش ،بودوسحری نیزغذای ظهریعنی برنج.بااعلام این برنامه احساس كردیم كه درماه رمضان بایدمشكل كمتری داشته باشیم روزآخرشعبان رابدون سحری روزه گرفتیم واولین سحرماه رمضان برای صرف سحری بلندشدیم ،وضعیت دادن سحری بازهم همراه بافشاروخشونت بود،عراقی هایكباره دررابازمی كردندوبدون مقدمه ازماه می خواستندكه 15 نفرمسئول غذاخارج شوند،درحالی كه ماهمه درخواب بودیم وبرای آماده شدن به وقت نیازبودواگر درآمادگی تأخیربوجودمی آمدباضرب وشتم روبه روبودیم وقت سحرنیزباصدای سربازبلندمی شدیم وبافرمان اومی بایست كه می خوابیدیم واین درحالی بودكه هنوزتااذان صبح فرصت زیادی باقی بود،وقت نمازنیزباصدای سربازبلندمی شدیم وبادستوراومی خوابیدیم، بنابراین تفاوتی دربرنامه ی شب ایجادنشدوعراقی هاهمچنان بیدارماندن درشب راممنوع اعلام كردند،فرصت صرف غذاكم بود وخیلی باعجله كارهاصورت می گرفت بعضی وقت ها وقتی برای مسواك زدن نبود،آب خوردن نیزبسیارسخت بود، اگركسی ازخواب بلندمی شدوهنوزاذان هم نشده بوداجازه نداشت كه بسترخودراترك كندوبه سراغ كوزه های آب برود،ولی ......
ادامه دارد                                   نقل از کتاب سال های اسارت اثر محمد جواد اسکافی

[ جمعه 20 اردیبهشت 1398 ] [ 02:14 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]


سخنی از امام خمینی(س) در 43 سال قبل درباره ماه مبارک رمضان
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا امام خمینی(ره) طی بیاناتی بین بانوان در تیرماه سال ۵۹ مصادف با ماه شعبان سال ۱۴۰۰ با اشاره به ابعاد روحانی ماه رمضان فرمودند:

«ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوت‌هاى روحانى. در یک حدیثى است که پیغمبراکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد، آمد. در ضمنش مى‏‌فرمایند که‏ «دُعیتُم الى ضیافَةِ اللَّه.» ضیافت‌هاى خدا با ضیافت‌هاى مردم این است فرقش که وقتى شما را یک اشخاصى دعوت بکنند به یک مهمانى، وقتى بروید در آن مهمانى به حسب فراخور حال، یک چیزهایى براى خوردنى و یک چیزهایى براى تفریح و این چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه‌‏اش روزه است، آن‏ ضیافت خداست؛ یک شعبه‏‌اش روزه است و یک امر مهمش که مائده غیبى و آسمانى است قرآن است.

[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ] [ 02:52 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
به همت خیرین آزاده بهبهان سومین مرحله کمک های غیر نقدی هیان آزادگان بهبهان به مناطق سیل زده ارسال شد.


http://uupload.ir/files/fmtv_img-20190501-wa0023.jpg

http://uupload.ir/files/7aaw_img-20190501-wa0021.jpg

http://uupload.ir/files/gbnx_img-20190501-wa0019.jpg

http://uupload.ir/files/az1u_img-20190501-wa0022.jpg

[ پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ] [ 02:08 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
طبق روال هفته های گذشته شامگاه روز شنبه 7 اردیبهشت 98 در هفته بزرگداشت مقام معلم به دیدار یکی از آزادگان فرهنگی شهرمان رفتیم. علی پناه بالیاوی که پیش از خدمت سربازی چند بار به جبهه اعزام شده بود سرانجام در سال 67 با لباس مقدس سربازی در محور کوشک به اسارت دشمن در آمد و دو سال از جوانی خودر ا در اردوگاه های عراق سپری کرد و به علت مقاومت در مقابل دشمن و توهین نکردن به حضرت امام چند بار مورد بازجویی و شکنجه بعثیون قرار گرفت.

ایشان بعد از آزادی به خدمت آموزش و پرورش درآمد و اینک بازنشسته شده و مدتی است که دچار بیماری شده.
در این دیدار ضمن شنیدن خاطرات جذاب ایشان در هنگام اسارت حاضران برای سلامتی ایشان دعا نمودند.
http://uupload.ir/files/02j8_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B7_%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/ed7q_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B7_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B3%DB%B2.jpghttp://uupload.ir/files/dqom_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B7_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B1%DB%B0.jpg


http://uupload.ir/files/hgey_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B7_%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3.jpg


http://uupload.ir/files/00bh_img-20190428-wa0004.jpg

[ یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ] [ 01:03 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
شامگاه روز سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 جمعی از آزادگان بهبهان در منزل آزاده و جانباز سرافراز حاج عبدالکریم تبریزی حاضر شدند و در یک جو صمیمی و دوستانه ساعتی را در کنار ایشان گذراندند. حاج عبدالکریم تبریزی در عملیات خیبر در کناره های هورالهویزه به اسارت درآمد و قریب به 7 سال از عمر و جوانی خود را در اردوگاه موصل دو سپری نمود.
در این دیدار ایشان از چگونگی اسارت خود و اینکه افسر عراقی قصد داشت او را بکشد و گلوله او بطور معجزه آسایی به پای عبدالکریم برخورد کرد سخن گفت....
ایشان پس از دوران خدمت خود در کارخانه سیمان بهبهان بازنشسته شده است.

img-20190423-wa0010.jpg


19363023150054924739.jpg   01712070347707363858.jpg   43672561049386213289.jpg


98351911456855145673.jpg    wvej_img-20190423-wa0011.jpg  p6o_img-20190423-wa0013.jpg


[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ] [ 12:15 ق.ظ ] [ رزمنده آزاده ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic